Hoppa till innehåll

En klimatbokcirkel inleder sin verksamhet i Borgå

I februari startar en tvåspråkig klimatbokcirkel i Borgå. Första träffen äger rum onsdagen den 10 februari kl. 17 i restaurang Paahtimo men det är också möjligt att delta på distans via Teams.

I februari startar en tvåspråkig klimatbokcirkel i Borgå. Första träffen äger rum onsdagen den 10 februari kl. 17 i restaurang Paahtimo men det är också möjligt att delta på distans via Teams.

Vi börjar med att läsa Emmi Itärantas bok Minnet av vatten. Boken kan läsas på svenska eller finska. Det finns ännu plats i bokcirkeln, anmälningar tas emot på adressen https://ilmastolukupiiri.fi/lukupiirit/.

Andra böcker som tas upp i bokcirkeln under våren är Margaret Atwoods Syndaflodens år och Maja Lundes Binas historia. Vid första träffen bestäms tidpunkterna för de följande sammankomsterna. Om det finns behov kan bokcirkeln fortsätta träffas även efter dessa tre gånger. Träffarna ordnas så att alla kan känna sig trygga och välkomna. Även de coronarestriktioner som är i kraft vid den aktuella tidpunkten beaktas.

Den landsomfattande kampanjen utmanar finländare att läsa, diskutera och möta klimat- och naturkrisen. Våren 2021 ordnas klimatbokcirklar på många håll i Finland både live och på nätet. Vem som helst kan anmäla sig som deltagare i eller ledare för en klimatbokcirkel. I kampanjen deltar Greenpeace, Läscentrum, Finlands biblioteksförening, Marthaförbundet, Mannerheims barnskyddsförbund/Nylands distrikt samt allmänna bibliotek.

Ytterligare information:

Bokcirkeln leds av Ninni Kähkönen
kahkonenninni@gmail.com
tfn 050 331 2848

Serviceförman Tetta Korhonen
tetta.korhonen@porvoo.fi
tfn 040 594 4043