Hoppa till innehåll

En person i en fotbollsförening i Borgå har konstaterats vara coronasmittad

I fotbollsföreningen FC Futuras representationslag för herrar har konstaterats coronasmitta. Hälsovårdsmyndigheterna följer med den smittades hälsotillstånd och spelaren är försatt i isolering i hemmet.

I fotbollsföreningen FC Futuras representationslag för herrar har konstaterats coronasmitta. Hälsovårdsmyndigheterna följer med den smittades hälsotillstånd och spelaren är försatt i isolering i hemmet.

För smittan har exponerats tiotals personer i Borgå och i huvudstadsregionen. Hälsovårdsmyndigheterna kartlägger som bäst de exponerade.

– I Borgå har cirka 30 personer exponerats. De exponerade är medlemmar i herrarnas representationslag och närstående till den smittade, men inte publik på spelevenemang, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Dessutom har ungefär lika många personer exponerats vid en läroinrättning i huvudstadsregionen. Städernas hälsovårdsmyndigheter kontaktar de exponerade och de försätts i hemkarantän.

– I Borgå ordnas under veckoslutet flera evenemang. Det är viktigt att vi alla kommer ihåg god handhygien, säkerhetsavstånd samt använder ansiktsskydd på evenemangen. Man får inte delta i evenemang om man har ens lindriga förkylningssymptom, understryker social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Vi uppmuntrar också alla Borgåbor att ladda ner Coronablinkern i sina telefoner.