Hoppa till innehåll

En person som deltagit i närundervisningen i Strömborgska skolan har utsatts för coronasmitta

Hos en familjemedlem till en person som deltagit i närundervisningen i Strömborgska skolan har konstaterats coronasmitta. De personer som utsatts för smittan har satts i hemkarantän i två veckor.

Hos en familjemedlem till en person som deltagit i närundervisningen i Strömborgska skolan har konstaterats coronasmitta. De personer som utsatts för smittan har satts i hemkarantän i två veckor.

Bland de utsatta finns alltså en person som har deltagit i närundervisningen i Strömborgska skolan och personen är i hemkarantän. Personen har coronatestats och testresultatet blir färdigt de närmaste dagarna. Staden informerar om resultatet genast när det är klart. 

Tillsvidare har ingen i skolan alltså konstaterats vara coronasmittad. I skolan förbereder man sig ändå på att resultatet kan vara positivt. 

Den utsatta personen har varit i en grupp med nio barn och tre vuxna. Gruppen har arbetat i en egen våning och ätit sist i matsalen, som har städats och desinficerats regelbundet i slutet av dagen. Alla som hör till gruppen har informerats om situationen. 

Ända sedan coronaepidemins början har man i skolan agerat enligt myndigheternas anvisningar, sörjt för en noggrann hand- och hostningshygien, rengjort ytor och hållit säkerhetsavstånd. Anvisningarna följs fortfarande väldigt noggrant.