Hoppa till innehåll

Erfarenheter av distansundervisningen kartläggs med en enkät

Staden utreder med en enkät hur distansundervisningen, som pågått i fem veckor, upplevs i hemmen och bland personalen.

Staden utreder med en enkät hur distansundervisningen, som pågått i fem veckor, upplevs i hemmen och bland personalen.

Med enkäten vill man höra hur distansundervisningen upplevs, vad som fungerar bra och vad som ännu kräver utveckling. Med hjälp av enkäten utvärderar man hur distansundervisningen har lyckats, lyckade sätt att arbeta samt planerar de stödfunktioner som behövs när man återvänder till skolan.

– Med hjälp av enkäten får vi en bred bild av distansundervisningen i Borgå. Precis som det i normalförhållanden finns skillnader mellan vilka undervisningsmetoder skolor och lärare använder är det naturligt att skillnader finns nu också, berättar bildningssektorns utvecklingschef Minna Öhman.

– Det är viktigt att vi får information om huruvida vi har lyckats nå varje elev, har det skett inlärning, har de som behöver nåtts av stöd för inlärningen eller av elevvården och hur distansundervisningen har upplevts i hemmen.

– Svaren berättar säkert också hurdana stödformer vi behöver planera för hösten och vad vi kan lära oss av distansundervisningens utmaningar och framgångar, konstaterar Öhman.

Svaren behandlas inom utbildningstjänsterna med rektorer, personal samt med representanter för föräldraföreningarna i Borgå, POFF.

Enkätlänkarna har skickats via Wilma och man kan svara fram till tisdagen den 5 maj klockan 17.

Mer information:
utvecklingschef Minna Öhman
minna.ohman@porvoo.fi
tfn 040 481 4776

utbildningsdirektör Jari Kettunen
jari.kettunen@porvoo.fi
tfn 040 514 1133

utbildningsdirektör Rikard Lindström
rikard.lindstrom@porvoo.fi
tfn 040 833 3789