Hoppa till innehåll

Estbacka daghems byggnad undersöks

I Estbacka daghem görs en fukt- och inneluftteknisk konditionsutredning. Daghemmet byggdes i tre etapper åren 1991, 2001 och 2015.

I Estbacka daghem görs en fukt- och inneluftteknisk konditionsutredning. Daghemmet byggdes i tre etapper åren 1991, 2001 och 2015.

I byggnadens äldsta och yngsta delar har ställvis noterats olika lukter och upplevelser av sämre inomhusluft. 

– Det lönar sig att undersöka hela byggnaden så att alla eventuella renoveringsbehov kommer fram på en gång. I de två äldre delarna kan finnas behov av vissa grundrenoveringsåtgärder, och i den nyaste delen kan problemen ha att göra med ytmaterialen och ventilationen, säger projektchef Pekka Koskimies. 

Konditionsundersökningen blir färdig under våren. 

Ytterligare uppgifter:

projektchef Pekka Koskimies
tfn 040 489 1865