Hoppa till innehåll

Ett barn avlägsnade sig ensam från daghemmet, hittades hemma

Tisdagen den 13 oktober avlägsnade sig ett barn i lekåldern på egenhand från Hornhattula daghems gård genom att klättra över porten. Barnet hittades cirka 20 minuter senare i sitt hem, dit hen hade gått längs den bekanta rutten. Också polisen kom till platsen men då var barnet redan återfunnet.

Tisdagen den 13 oktober avlägsnade sig ett barn i lekåldern på egenhand från Hornhattula daghems gård genom att klättra över porten. Barnet hittades cirka 20 minuter senare i sitt hem, dit hen hade gått längs den bekanta rutten. Också polisen kom till platsen men då var barnet redan återfunnet.

– Ett barn borde aldrig kunna ensam avlägsna sig från daghemmet. Vi har ändå förberett oss på dylika situationer, och daghemmets personal inledde omedlebart de åtgärder som finns i säkerhetsplanen. En del av personalen samlade barnen och en del gav sig ut i närmiljön för att leta efter barnet, berättar ledaren för småbarnspedagogik Marjaana Kantonen från Borgå stad.

Antalet barn och personal på gården var enligt säkerhetsplanen. En i personalen hade en stund tidigare bett barnen komma bort från porten men efter en stund märkte man att ett barn saknades. Det skedda dokumenteras och man granskar ifall staketets och portens säkerhet ännu kan förbättras.

Situationen har diskuterats med barnets vårdnadshavare och det görs en noggrann utredning över det skedda så att motsvarande situationer inte kan uppstå i framtiden. Daghemmets familjer har informerats om det skedda.

I Hornhattula daghem finns cirka 110 barn.