Hoppa till innehåll

Ett nytt klient- och patientdatasystem tas i bruk inom social- och hälsovårdstjänster

Meddelande 27.1.2020: Social- och hälsotjänsternas påminnelser per SMS fungerar inte – de tider som kunderna har bokat är i kraft normalt


Borgå stads social- och hälsovårdssektor tar i bruk Tieto Oyj:s klient- och patientdatasystem Lifecare under fredag och lördag 24–25.1.

Ibruktagandet av systemet orsakar ett driftavbrott. Avbrottet börjar på fredagen 24.1.2020 klockan 18 och varar cirka 14 timmar. På grund av driftavbrottet under arbetet kan uppgifter inte skrivas in i det digitala systemet men personalen kan se klient- och patientuppgifter i det gamla Effica-systemet. Anteckningar i anslutning till klienternas hälsotillstånd under avbrottet överförs till det elektroniska systemet efteråt.

–Ibruktagandet görs kvälls- och nattetid under veckoslutet för att orsaka så lite störningar som möjligt för verksamheten. Under uppdateringen och ungefär en vecka efter det kan servicen fungera långsammare än vanligt, varför klienterna ombes att reservera tillräckligt med tid när de sköter sina ärenden.

– Vi har tagit lärdom av andras erfarenheter och förberett oss för Lifecare-uppdatering redan under flera månader genom att utbilda personalen att använda det nya systemet. Övergången från Effica till Lifecare kräver att personalen lär och kan tillägna sig nya arbetsprocesser, men i fortsättning löper arbetet smidigare, konstaterar ledande läkare Kati Liukko.

Mera information:
Chefläkare Kati Liukko
tfn. 040 489 1763
kati.liukko@porvoo.fi

Systemexpert Päivi Nororaita
tfn 040 676 1413
paivi.nororaita@porvoo.fi