Hoppa till innehåll

Finskspråkiga utbildningssektionen behandlar på torsdagen elevupptagningsområden och elevprognoser

I Borgå fastställs varje barns närskola med hjälp av områden som avgränsats på en karta, dvs. elevupptagningsområden. Varje skola har ett eget elevupptagningsområde, enligt vilket barnet anvisas en närskola. För närvarande utvecklas stadens olika områden på olika sätt i fråga om invånarantal, och också elevupptagningsområdena måste ses över på nytt, så att användningen av skolornas lokaler kan optimeras.

I Borgå fastställs varje barns närskola med hjälp av områden som avgränsats på en karta, dvs. elevupptagningsområden. Varje skola har ett eget elevupptagningsområde, enligt vilket barnet anvisas en närskola. För närvarande utvecklas stadens olika områden på olika sätt i fråga om invånarantal, och också elevupptagningsområdena måste ses över på nytt, så att användningen av skolornas lokaler kan optimeras.

I det östra området håller elevantalet i Kevätkummun koulus elevupptagningsområde på att växa i förhållande till lokalernas kapacitet. I det västra området finns motsvarande utmaning gällande lokalerna för Tolkkisten koulu.

Vid en granskning av hur det totala antalet elever kommer att utvecklas inom de finskspråkiga utbildningstjänsterna i framtiden kan man konstatera att det går att underlätta utrymmesbristen i båda områdena genom en optimal styrning av elever till olika skolor.

I det västra området är det ändamålsenligt att fundera på om elevupptagningsområdet för Tolkkisten koulu, Peipon koulu, Hamarin koulu och Albert Edelfeltin koulu borde betraktas som en helhet. I det östra området vore det ändamålsenligt att se över elevupptagningsområdet för Kevätkummun koulu, Keskuskoulu och Huhtisen koulu som en helhet. Beredningen av en sammanslagning av elevupptagningsområdena fortsätter under ledning av områdesrektorerna i samarbete med skolornas rektorer.

Sektionen behandlar nya elevprognoser och ändringar i elevupptagningsområdena, vilka används i fortsättningen som grund för planering av verksamheten och servicenätet under de närmaste åren. Sektionen fortsätter behandlingen vid sitt möte i december.