Hoppa till innehåll

Fonden för bildningsväsendet delar ut stipendier för yrkesutbildning

De studeranden, som studerar för sitt första yrke vid yrkesskola, högskola eller yrkeshögskola, kan ansöka om stipendium ur fonden för bildningsväsendet.

De studeranden, som studerar för sitt första yrke vid yrkesskola, högskola eller yrkeshögskola, kan ansöka om stipendium ur fonden för bildningsväsendet.

Studeranden bör vara skriven i Borgå stad eller ska ha fått sitt avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen från en högstadieskola i Borgå.

År 2021 delas det sammanlagt ut 84 stipendier á 250 euro, totalt 21 000 euro. Utbildningsdirektörerna fattar tjänsteinnehavarbesluten om stipendietagarna före mitten av november. 

Ansökningstiden löper ut 10.10.2021 kl. 15.00.