Hoppa till innehåll

Försäljning av gamla tidskrifter i huvudbiblioteket och Vårberga bibliotek 

Försäljning av avskrivna tidskrifter börjar torsdagen 3 juni kl. 10 i huvudbiblioteket och Vårberga biblioteket.

Försäljning av avskrivna tidskrifter börjar torsdagen 3 juni kl. 10 i huvudbiblioteket och Vårberga biblioteket.

Försäljningen slutar fredagen 18 juni 2021.

I huvudbiblioteket finns tidskrifterna till försäljning på Poesigården, framför huvudingången. Tidskrifterna placeras glest för att trygga säkerhetsavstånden.