Gå till innehåll

Förslag till förteckningen över övervakade badstränder tas emot

Under sommaren övervakar miljöhälsovården i Borgå stad badsträndernas vattenkvalitet i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk.

Under sommaren övervakar miljöhälsovården i Borgå stad badsträndernas vattenkvalitet i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk.

Invånarna har möjlighet att lämna förslag eller anmärkningar som gäller förteckningen över övervakade badstränder.

Huvudmannen för en badstrand ansvarar för strandens snygghet och säkerhet. I badvattnet undersöks fekala bakterier. I samband med provtagningen kontrolleras den allmänna snyggheten vid stranden samt blåalgsläget. Uppgifter om provresultat och observationer om blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på miljöhälsovårdens webbsidor.

Förteckning över badstränder:

  • Askola: Takajärvi (EU-strand), Abborsjön och Valkjärvi
  • Lappträsk: Kyrkby, Särkjärvi och Pyhäjärvi
  • Lovisa: Plagen (EU-strand), Valkom, Särkjärvi södra stranden, Rissundet, Kiramo, Drömstrand, Lill-Bäston, Forsby å, Skukulträsket och Rönnäs
  • Borgnäs: Kommunens strand vid Kotojärvi (EU-strand) och stranden vid Laukkosken koulu
  • Borgå: Hasselholmen (EU-strand), Kokon (EU-strand), Tjärträsk, Venjärvi, Lindvik, Köttboda, Sondby I och II och Virvik
  • Sibbo: Molnträsk (EU-strand), Tasträsk (EU-strand), stranden vid Joensuun Tila (EU-strand), Möträsk, Tallmo och Fagerö

Utöver de allmänna badstränderna övervakas badstränder vid lägercenter: Isojärvi (Borgnäs), Pellinge (Borgå), Karijärvi (Borgå), Tuomiranta (badstranden vid Etujärvi (Askola) och Källan (Lovisa).

Skriftliga kommentarer kan skickas senast 19.4 per post till adressen Borgå stad, miljöhälsovården, Teknikbågen 1A, 06100 Borgå eller per e-post ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi.