Hoppa till innehåll

Första ansökningsomgången för fonden för grön omställning öppen

Den första ansökningsomgången för Borgå stads fond för grön omställning har öppnat och fungerar som pilotprojekt. Med fonden stöder man särskilt den gröna omställningen av små och medelstora företag.

Porvoo ilmakuva

Målet med stadens fond för grön omställning på 10 miljoner euro är att stödja i synnerhet små och medelstora företag i att utnyttja möjligheterna av den gröna omvälvningen och undersöka nya initiativ. Den första ansökningsomgången fungerar som pilotprojekt som ger information om för vilka ändamål företagen är intresserade av att ansöka om finansiering samt hur ansökningsprocessen fungerar.

– Målet är också i fortsättningen att följa upp och styra användningen av fonden i enlighet med erfarenheterna och stadens strategi. Under de drygt tio år som fastställts som fondens livscykel hoppas vi på att få se djärva nya initiativ och mångsidiga användningsändamål, säger näringslivsutvecklaren Minna Kajaste.

Ansökningar kan inlämnas året runt men besluten fattas i regel två gånger om året i livskraftsnämnden. Den sista ansökningsdagen för den första ansökningsomgången är 30.9.2024. De ansökningar som inkommit fram till den dagen behandlas i nämnden i november, och de projekt som finansieras kan inledas vid ingången av 2025.

– Fonden kan finansiera projekt som på ett verkningsfullt och omfattande sätt främjar den gröna omställningen och konkurrenskraften. Vi uppmuntrar också företagen att undersöka gemensamma möjligheter och värdekedjor. Man kan bidra till den gröna omställningen till exempel med koldioxidneutralt producerade produkter och tjänster, grön teknologi, produkter och tjänster som ersätter förorenande lösningar och rutiner samt med kedjor för cirkulär ekonomi, säger Kajaste.

Det maximala beloppet av finansieringen är 300 000 euro/projekt och finansieringen delas ut som de minimis -stöd. Finansieringen kan användas till exempel för att finansiera de undersökningar och utredningar som behövs för investeringar och innovationer inom den gröna omställningen och den kan också användas som medfinansiering för den övriga finansieringen. Fonden kan inte bevilja direkta företagsstöd, inte heller stöd för basverksamhet eller befintlig verksamhet.

Anvisningarna för fonden och kriterierna för beviljande:

Tidigare publicerat i ämnet: