Hoppa till innehåll

Första veckan med coronavaccinationer har gått smidigt

Den första coronavaccinationsveckan har förlöpt bra i Borgå. Förberedelser pågår för att den åldersgruppsvisa vaccinationen av över 80-åriga kan inledas i sista veckan i januari.

Den första coronavaccinationsveckan har förlöpt bra i Borgå. Förberedelser pågår för att den åldersgruppsvisa vaccinationen av över 80-åriga kan inledas i sista veckan i januari.

– Det känns fint att vi nu har kunnat börja vaccinera, även om vi ännu har en enorm uppgift framför oss. Stämningen vid vaccinationerna har varit lättad och vaccinationerna har gått smidigt, berättar utvecklingsdirektör Katja Blomberg.
 
Denna vecka har vi vaccinerat personalen på infektionspolikliniken, på avdelningen 3 i Näse och i servicehus, akutvårdarna och personalen som på privata läkarstationer tar coronaprov. Vi har vaccinerat personal på den kommunala och privata sektorn i Borgå, Lovisa, Lappträsk och Askola. Sammanlagt har cirka 600 vaccinationer getts.
 
På torsdagen och fredagen började vi vaccinera också boende i fyra servicehus. Den mobila vaccinationsenheten hjälper till med dessa vaccinationer. Vaccinationerna i servicehusen fortsätter ännu nästa vecka. Turordningen för vaccinationerna följer de nationella anvisningarna. 
 
– Vi fortsätter med vaccinationerna med en tät tidtabell och delar ut så många vaccineringstider som vi kan med de vaccin som vi har. Under de tre första veckorna ger vi det första vaccinet, och under tre följande veckor det andra vaccinet till samma personer, fortsätter Blomberg. 

Vaccinationerna för över 80-åriga börjar i slutet av januari 

Av de olika medborgargrupperna vaccineras först över 80-åringar. Enligt dagens uppgifter börjar vaccinationerna sista veckan i januari. Nästa vecka informerar staden om tidsbeställningen och vaccineringsplatsen. Hemvårdens kunder vaccineras hemma.
 
– Vi planerar vaccinationerna i takt med att vi vet hur många vaccindoser vi får. Tillgången på vaccinen och godkännandet av de nya vaccinen påverkar naturligtvis hela vårens vaccinationstidtabeller och hur många vaccinationstider per vecka vi kan erbjuda, berättar chefläkare Kati Liukko.
 
– Det är viktigt att så många som möjligt tar vaccinet då den egna åldersgruppen står i tur. Information om vaccinationerna ges i en nationell kampanj, och noggrannare information ges lokalt, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.
 
– Vi påminner dock om att vaccinationerna tar en lång tid, och att det fortfarande är viktigt att iaktta god hand- och hosthygien, hålla säkerhetsavstånd, använda munskydd och följa restriktionerna. Man ska fortfarande söka sig till coronatest även vid lindriga symptom, fortsätter Silvennoinen.
 
Arbetsgivaren ordnar coronavaccinationer till personalen som får vaccinet på grund av arbetsuppgifterna. Till exempel en sjukskötare som bor i Borgå men arbetar med coronapatienter i Helsingfors får vaccinet av sin arbetsgivare.