Hoppa till innehåll

Fortsatta åtgärder i Linnankosken lukio för förbättrande av inomhusluften

Efter att ombyggnaden av Linnankosken lukio blev färdig har man uppföljt läget med gymnasiets inomhusluft. På olika ställen i huvudbyggnaden har man upptäckt olika lokala luktolägenheter av vilka största delen har kunnat åtgärdas med justeringar av ventilationens automatik.

Efter att ombyggnaden av Linnankosken lukio blev färdig har man uppföljt läget med gymnasiets inomhusluft. På olika ställen i huvudbyggnaden har man upptäckt olika lokala luktolägenheter av vilka största delen har kunnat åtgärdas med justeringar av ventilationens automatik.

Ombyggnaden av gymnasiets huvudbyggnad blev färdig år 2018. Byggnadens källarvåning hörde inte till ombyggnaden utan den renoverades redan tidigare och blev färdig år 2016. Den separata motionssalsbyggnaden hörde inte heller till ombyggnaden.

I källarvåningen har man också gjort några upptäckter av inomhusluftens bristfälliga kvalitet och efter en preliminär syn verkar det som om att källarens väggar mot marken har fått luftläckor till följd av att konstruktionerna har krympt på grund av deras ihoptorkning och en liten försänkning i golvet. Saken utreds närmare och därefter kan man planera reparationsåtgärderna.

I motionssalen görs det under sommaren en fiberrenovering i innertaket som syftar till att förhindra fibrer som lossnar från akustikplattorna att komma till inomhusluften. Ventilationsmaskinernas friskluftskamrar har haft vattenläckor i huvudbyggnaden. Läckorna beror på att snö och vatten hade kommit in i ventilationsmaskinen med friskluft. Felet åtgärdas genom att man hindrar snö och vatten att komma in i maskinen och att man ser till att vattnet som har kommit in i maskinen avleds på rätt sätt till avloppet.

Mera information:
projektchef Pekka Koskimies
tfn 040 489 1865
pekka.koskimies@porvoo.fi