Hoppa till innehåll

Hälsovårdstjänstens patientdatasystem uppdateras, tidsbeställning fungerar per telefon

Det elektroniska patientdatasystemet Lifecare för Borgå stads social- och hälsovårdsväsende är ur bruk kommande veckoslut på grund av en uppdatering. Detta påverkar den elektroniska tidsbokningen för rådgivningen, munhälsovården och preventivrådgivningen.

Det elektroniska patientdatasystemet Lifecare för Borgå stads social- och hälsovårdsväsende är ur bruk kommande veckoslut på grund av en uppdatering. Detta påverkar den elektroniska tidsbokningen för rådgivningen, munhälsovården och preventivrådgivningen.

Driftavbrottet i patientdatasystemet Lifecare börjar fredagen den 22 oktober kl. 17, och det är meningen att systemet ska vara i bruk igen senast söndagen den 24 oktober kl. 17.

Fredagen den 22 oktober från och med kl. 16 börjar också driftavbrottet i det elektroniska tidsbokningssystemet för rådgivningen, munhälsovården och preventivrådgivningen. Det elektroniska tidsbokningssystemet är ur bruk åtminstone till onsdagen den 27 oktober kl. 16. Under driftavbrottet kan man boka tid per telefon och på rådgivningen via den egna hälsovårdaren.

Hälsostationens tidsbokning fungerar normalt.

– Uppdateringen görs under veckoslutet, så att uppdateringen ska orsaka så lite olägenhet som möjligt för kunderna och verksamheten. Undantaget är det elektroniska tidsbokningssystemet, som tas i bruk på nytt tidigast på onsdag eftermiddag, säger Sebastian Ekblom, systemexpert för social- och hälsovårdsväsendet.

– Efter driftavbrottet kan det ännu tidvis förekomma tekniska problem som beror på uppdateringen, men det är förstås meningen att systemen testas så att de är fullt fungerande innan de tas i bruk på nytt, säger Ekblom.

Tidsbokning under driftavbrottet:

  • Munhälsovården: må–fr kl. 8–15, tfn 019 520 4330
  • Preventivrådgivningen: Må–fr kl. 8–15, tfn 019 520 4330
  • Rådgivningen: via den egna hälsovårdaren