Hoppa till innehåll

Hamnen i Sakta Farten blir säkrare och trivsammare

Förbättrings- och muddringsarbetet vid Borgå ås östra strand i Sakta Farten inleds den 26 juli.

Förbättrings- och muddringsarbetet vid Borgå ås östra strand i Sakta Farten inleds den 26 juli.

Borgå stad inleder förbättrings- och muddringsarbeten i Borgå å på den östra stranden vid Sakta Farten den 26.7.2021. Arbetet beräknas ta cirka fyra månader. Muddringen ökar antalet båtplatser samt förbättrar säkerheten och trivseln i hamnen. 
 
Muddringsmassorna deponeras på den västra åstranden och den lätta trafiken på området måste flyttas ut på Kokonvägen. Vi ber bilisterna beakta fotgängarna och cyklisterna som rör sig på körbanan. 
 
Arbetsområdet kommer att spärras av vid båtförvaringen i Sakta Farten och på deponiområdet på västra åstranden.