Hoppa till innehåll

Hemvården i Borgå tar i användning en tjänst med distansbesök

Inom hemvården i Borgå är det möjligt att göra klientbesök också med bildtelefonförbindelse från 15.6. Hemvården tar då i användning en bildtelefontjänst, med vilken besöket sköts på distans genom att man från hemvårdens kontor tar kontakt med klienten via bildtelefon. Distansbesök via bildtelefon kompletterar hemvårdens verksamhet och gör det möjligt att betjäna klienten mångsidigare än förut.

Inom hemvården i Borgå är det möjligt att göra klientbesök också med bildtelefonförbindelse från 15.6. Hemvården tar då i användning en bildtelefontjänst, med vilken besöket sköts på distans genom att man från hemvårdens kontor tar kontakt med klienten via bildtelefon. Distansbesök via bildtelefon kompletterar hemvårdens verksamhet och gör det möjligt att betjäna klienten mångsidigare än förut.

Klienten får låna en bildtelefon av hemvården och personlig handledning i hur man använder den. Det är mycket lätt att använda bildtelefonen och det räcker med att bara röra vid den för att få kontakt. Med bildtelefonen kan klienten hålla kontakt också med sina anhöriga. Bildtelefontjänsten ingår i avgiften för regelbunden hemvård.

– Distansbesök via bildtelefonen passar bra till exempel för klienter som får flera hembesök per dag. Då kan något av besöken ersättas med att ta kontakt med klienten via bildtelefon, berättar hemvårdens servicechef Krister Lindman. Det är också möjligt att öka antalet besök vid behov. Distansbesöken lämpar sig väl för olika situationer där klienten får handledning. Klienten kan till exempel påminnas om att ta sina mediciner, äta och mäta sitt blodsocker. Användningen av bildtelefon är frivillig.

– I andra kommuner har getts mycket god respons om liknande tjänster. Vi har till en början ingått avtal om 25 bildtelefoner och vill nu få klienterfarenheter av denna nya serviceform. Tjänsten möjliggör också olika former av socialt umgänge mellan klienterna, såsom gemensamma kaffestunder, gläder sig Krister Lindman.

Mera information:

servicechef Krister Lindman
tfn 040 575 7758
krister.lindman@porvoo.fi

hemvårdsledare Anne Voutilainen
tfn 040 502 2755
anne.voutilainen@porvoo.fi