Hoppa till innehåll

Hörs de ungas röst? Detta är frågan den 25 februari

Borgå stads ungdomstjänster och ungdomsfullmäktige arrangerar det traditionella diskussionsmötet Hörs de ungas röst? där unga och stadens tjänsteinnehavare samt representanter för andra tjänster som är viktiga för unga möts.

Borgå stads ungdomstjänster och ungdomsfullmäktige arrangerar det traditionella diskussionsmötet Hörs de ungas röst? där unga och stadens tjänsteinnehavare samt representanter för andra tjänster som är viktiga för unga möts.

Diskussionsmötet ordnas tisdagen den 25 februari kl. 13–15 i fullmäktigesalen i stadshuset. Mötet är tvåspråkigt och kan också följas på stadens YouTube-kanal. 

– Ungefär 80 elever och lärare från skolorna och läroanstalterna i Borgå deltar i diskussionsmötet. Till dagens teman har valts klimatförändring, trafik, skolmat, fritid och hobbyer, hälsovård, att kunna röra sig tryggt, stadsplanering och ungas mentala hälsa, berättar ungdomsarbetare Petra Backman.

Teman till diskussionsmötet valdes i november då representanter för elevkårernas styrelser deltog i de regionala träffarna i ungdomslokalerna. Under träffarna nätverkade ungdomarna och tog upp brister som de har stött på och funderade på olika lösningar.

De unga förbereder sig för eftermiddagens diskussionsmöte genom att på förmiddagen arbeta i olika arbetsgrupper i ungdomslokalen Zentra. Till eftermiddagens diskussionsmöte kommer även representanter för stadens olika sektorer.  

Ytterligare information:

ungdomsarbetare Petra Backman
petra.backman2@porvoo.fi
tfn 040 138 9440