Hoppa till innehåll

Icke-brådskande tider till tandkliniken ställs in, mobila team för coronatester tas i bruk

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå ökar provtagningskapaciteten genom att starta mobila provtagningsteam. Med hjälp av mobila enheter som rör sig med bil kan coronavirustester göras till exempel på äldre personer i deras hem eller på serviceboenden.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå ökar provtagningskapaciteten genom att starta mobila provtagningsteam. Med hjälp av mobila enheter som rör sig med bil kan coronavirustester göras till exempel på äldre personer i deras hem eller på serviceboenden.

Munhälsovårdens icke-brådskande tidsbeställningar för tiden 20.4–29.5.2020 ställs in. De klienter som bokat tid kontaktas den här veckan. Brådskande mottagning ordnas fortfarande med tidsbeställning vid Näse tandklinik och för riskgrupperna vid Lyceiparkens tandklinik. Centraliserad tidsbeställning tfn 019 520 4330.

Staden fortsätter ringa äldre Borgåbor. Den här veckan utvidgas samtalsrundan även till personer över 75 år vars kontaktuppgifter finns i social- och hälsovårdstjänsternas klient- och patientdatasystem. Man ringer inte till dem som redan omfattas av hemvården eller serviceboendet. Med hjälp av telefonkontakten kartläggs seniorernas eventuella hjälpbehov. Dessutom erbjuds information om coronaviruset och om tillgängliga tjänster. Telefonsamtalet kommer från numret 019 520 2609.

På serviceboenden tas endast i nödvändiga fall emot nya klienter eller klienter som återvänder från avdelnings- eller sjukhusvård. De klienter som tas emot bor i karantänlika förhållanden i sin bostad de två första veckorna. Korttidsvården som flyttades till serviceboendena avslutas och istället erbjuds klienterna service hemma.

Minnespoliklinikens verksamhet minskas så att läkarmottagningarna ordnas på distans. De första besöken till en vårdare inställs, men till exempel uppföljningsbesök kan ordnas på distans.