Hoppa till innehåll

Idrottsplatserna öppnas stegvis

Då skolorna öppnas den 14 maj öppnas också Idrottshallen för närskolans användning. Även idrottsplatser utomhus, så som bollplaner och konstgräsplaner, öppnas då för kommuninvånare och föreningar enligt de turer som finns i reserveringskalendern. På planerna ska iakttas säkerhetsavstånd och begränsningar för sammankomster, vilket fram till 31.5 innebär 10 personer. Toaletter och omklädningsrum vid idrottsplatserna är stängda till slutet av maj. Föreningen ansvarar för att träningarna genomförs i smågrupper på ett sådant sätt att man undviker närkontakter och iakttar de gruppstorlekar och andra anvisningar som statsrådet fastställt.

Då skolorna öppnas den 14 maj öppnas också Idrottshallen för närskolans användning. Även idrottsplatser utomhus, så som bollplaner och konstgräsplaner, öppnas då för kommuninvånare och föreningar enligt de turer som finns i reserveringskalendern. På planerna ska iakttas säkerhetsavstånd och begränsningar för sammankomster, vilket fram till 31.5 innebär 10 personer. Toaletter och omklädningsrum vid idrottsplatserna är stängda till slutet av maj. Föreningen ansvarar för att träningarna genomförs i smågrupper på ett sådant sätt att man undviker närkontakter och iakttar de gruppstorlekar och andra anvisningar som statsrådet fastställt.

Idrottsplatser inomhus öppnas stegvis från 1.6. Enligt statsrådets riktlinjer ändras begränsningen av sammankomster då till högst 50 personer på idrottsplatser både inomhus och utomhus.  Också idrottstävlingar och -serier kan inledas då med specialarrangemang som preciseras senare.  

– Vi informerar kommuninvånare och föreningar som använder idrottslokaler och -platser om anvisningar som gäller säkerhet och hygien samt gruppstorlekar. På de platser som öppnas lägger vi fram klara och synliga anvisningar om handhygien och säkerhetsavstånd. På idrottsplatserna lägger vi särskild vikt vid rengöringen av idrottsredskap och beröringsytor. Idrottstjänsternas personal följer verksamheten och vid behov preciseras anvisningarna ytterligare enligt statsrådets och regionförvaltningsverkets riktlinjer, konstaterar Per Högström från idrottstjänsterna.  

– Vi har fått förfrågningar om när simhallen kommer att öppnas, men vi väntar ännu på noggrannare anvisningar från regionförvaltningsverket och hälsomyndigheterna om öppnandet av simhallar och badstränder, och informerar när vi vet, fortsätter Högström.