Hoppa till innehåll

Information om tjänster inom småbarnspedagogik finns nu på sju olika språk

Broschyren Välkommen till småbarnspedagogik finns nu förutom på finska, svenska och engelska också på albanska, arabiska, ryska och vietnamesiska. I broschyren finns mycket information om verksamhetsprinciperna i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Broschyren Välkommen till småbarnspedagogik finns nu förutom på finska, svenska och engelska också på albanska, arabiska, ryska och vietnamesiska. I broschyren finns mycket information om verksamhetsprinciperna i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Målet är att utveckla kundservicen speciellt för invandrarfamiljer genom att erbjuda information om småbarnspedagogik på deras eget modersmål. Man har valt att översätta broschyren utgående från modersmålen hos de största klientgrupperna.

–Vi vill förbättra vår kundservice genom att ge klienter med främmande språk som modersmål, information om hur verksamheten inom småbarnspedagogiken är uppbyggd, om tjänsterna och verksamhetssätten, på ett förståeligt sätt genast då familjerna börjar använda våra tjänster, berättar servicekoordinator Gina Liljeberg-Karlsson.

Språkversionerna fungerar också som de anställdas arbetsredskap då de betjänar klienter, därför varvas den finskspråkiga texten med det främmande språket. Samtidigt lär sig klienten finskspråkiga ord och fraser som är nyttiga inom småbarnspedagogiken.

Broschyrerna på främmande språk skickas hem till klienterna då de får beslut om att de har beviljats plats inom småbarnspedagogiken. Barnets blivande daghem framgår i beslutet.

– Vanligen kommer beslutet om en plats inom småbarnspedagogiken endast till det elektroniska systemet Daisy, och broschyrer skickas inte hem till kunderna separat. Vi vill underlätta starten inom småbarnspedagogiken för familjer med främmande språk, och därför skickas beslutet och broschyren hem till dessa familjer per post, konstaterar Liljeberg-Karlsson.

Motsvarande uppgifter på finska och svenska finns på småbarnspedagogikens Peda.net

Mera information:
servicekoordinator Gina Liljeberg-Karlsson
tfn 040 167 9048
carina.liljeberg-karlsson@porvoo.fi