Hoppa till innehåll

Iståndsättningen av Humla friluftsled har också börjat

Borgå stad började förra veckan iståndsättningen av Holkens friluftsled, och arbetet med Humla friluftsled har också börjat.

Kartta kunnostustyöalueesta.

I samband med iståndsättningen flyttas leden så att den går på andra sidan Rotnäsvägen på en sträcka på ca 200 meter. Då går leden i sin helhet genom stadens mark, och säkerheten förbättras i och med att vägkorsningen sker på ett annat ställe med bättre synlighet.

Leden breddas vid korsningen av Holkens friluftsled mot stugan i Humla. På så sätt blir stigen vid skidspåret bredvid Rotnäsvägen tillräckligt brett. Stigen är på flera ställen endast cirka två meter bred. Efter iståndsättningen blir stigen cirka fem meter bred.

Humla friluftsled är tillgänglig under iståndsättningen, men de som motionerar vid friluftsleden ska iaktta försiktighet och lyda skyltarna och möjlig personal som tidvis kan stanna trafiken.

Arbetet blir färdigt senast 3.12.2023.

Iståndsättningen sker på det område som är markerat i kartan.