Hoppa till innehåll

Just nu rekryteras proffs inom småbarnspedagogiken

Borgås stads tjänster inom småbarnspedagogik söker som bäst arbetstagare och förmän till stadens daghem, ansökningstiden går ut 17.2.2020.

Borgås stads tjänster inom småbarnspedagogik söker som bäst arbetstagare och förmän till stadens daghem, ansökningstiden går ut 17.2.2020.

Förutom fem ordinarie daghemsföreståndare, behövs det barnträdgårdslärare och barnskötare både som ordinarie och för viss tids anställning till såväl de finsk- som svenskspråkiga daghemmen. Sammanlagt finns det över 90 lediganslagna arbetsplatser.

– Det är mycket personalförändringar på kommande i år på grund av pensioneringar, flytt från orten samt omorganiseringar av arbetsuppgifterna, berättar ledaren för småbarnspedagogiken Marjaana Kantonen.

I Borgå har man inom småbarnspedagogiken satsat på lokalerna och personalen.

– Vi har fungerande lärmiljöer och erbjuder vår personal många olika möjligheter att uppdatera och öka sitt vetande och kunnande. Dessutom har vi en bra plan för småbarnspedagogiken vars utförande håller hög kvalitet med hjälp av kunnig personal, understryker Kantonen.

Alla lediga arbetsplatser kan ansökas via Kuntarekry.

Tilläggsinformation:
ledare för småbarnspedagogiken Marjaana Kantonen
tfn 040 025 2259
marjaana.kantonen@porvoo.fi