Hoppa till innehåll

Kokon förstasnöspår har börjat byggas, begränsar ställvis användningen av motionsslingan  

Byggandet av ett förstasnöspår i samband med Kokon idrottscentrum inleddes förra vecka med skogsröjning. Arbetet fortsätter med jordbyggnadsarbeten och installation av ett snökanonsystem.

Byggandet av ett förstasnöspår i samband med Kokon idrottscentrum inleddes förra vecka med skogsröjning. Arbetet fortsätter med jordbyggnadsarbeten och installation av ett snökanonsystem.

Allt beräknas vara färdigt före början av november.

Förstasnöspåret anläggs utmed den befintliga motionsslingan. Byggnadsarbetena begränsar användningen av motionsslingan i Kokon. En del av slingan måste hållas avstängd.

– Vi stänger av endast de avsnitt som vi måste, för att minimera olägenheten för användarna av motionsslingan. Vi kommer inte att hålla hela rutten avstängd samtidigt. I stället stänger vi av skilda avsnitt allteftersom arbetena framskrider, berättar idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen.

De aktuella avsnitten kommer att märkas ut i terrängen på ett synligt sätt med stängsel och band. Områden som märkts ut som avstängda får man inte vistas i.

Förstasnöspåret byggs till en skidstadion bakom Aurorahallen. Där börjar spåret med en raksträcka mot ridmanegen, gör en liten slinga runt backen och vänder tillbaka mot skidstadion (ca 500 m). Sedan stiger spåret till backkrönet (ca 300 m), i riktning mot skidcentrumet. På backen leder spåret mot friluftsbadet (ca 200 m) och sedan tillbaka till skidstadion (ca 500 m).

Ruttens totala längd är cirka 1,5 km.

 Projektets totala kostnader är uppskattningsvis 215 000 euro. Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade i juni 60 000 euro för projektet.