Hoppa till innehåll

Kom med och arrangera ett gemensamt kvinnodagsevenemang

Söndagen den 8 mars firas den internationella kvinnodagen. Till kvinnodagens ära ordnas första gången ett kvinnodagsevenemang som är öppet för alla i ungdomslokalen Zentra kl. 12–15. Kom med och ordna tillställningen!

Söndagen den 8 mars firas den internationella kvinnodagen. Till kvinnodagens ära ordnas första gången ett kvinnodagsevenemang som är öppet för alla i ungdomslokalen Zentra kl. 12–15. Kom med och ordna tillställningen!

Vi vill tillsammans med Borgåborna ordna ett evenemang med varm stämning, där särskilt kvinnor trivs och hittar trevlig sysselsättning och information. Naturligtvis är alla, oberoende av kön eller ålder, välkomna till evenemanget, säger Karin Strengell från ungdomstjänsterna.

De som deltar i arrangerandet ansvarar för evenemangets innehåll tillsammans. Vi bjuder in alla intresserade att planera, hitta idéer och ordna ett trevligt evenemang, berättar Strengell.

Anmäl dig med som innehållsproducent senast 7 februari per e-post karin.strengell@porvoo.fi eller petra.backman@porvoo.fi

Ungdomslokalen Zentras hela utrymme är till förfogande under evenemanget. I lokalerna kan t.ex. ordnas olika slags motionsaktiviteter, musik-, dans- och teaterföreställningar, produkt- och verksamhetspresentationer och verkstäder, eller så kan man erbjuda olika välbefinnandetjänster. Evenemanget är avgiftsfritt för både arrangörer och deltagare. Arrangörerna ansvarar själva för eventuella kostnader för sin egen verksamhet.

Alla idéer och förslag är välkomna. Ta kontakt och fråga mera, uppmanar Karin Strengell.

Mera information:

ungdomsarbetare Karin Strengell
tfn 040 139 7511
karin.strengell@porvoo.fi