Hoppa till innehåll

Konditionstrapporna i Kokon stängs – Konstisbanorna är i skrinnbart skick

Konditionstrapporna i Kokon stängs för vintersäsongen, då slalomcentret startar sin verksamhet.

Konditionstrapporna i Kokon stängs för vintersäsongen, då slalomcentret startar sin verksamhet.

Trapporna stängs av säkerhetsskäl genast då snöproduktionen i slalombacken påbörjas. Snöproduktionen startar då väderleksförhållandena det medger, möjligen redan natten mellan måndag och tisdag. Under slalomsäsongen är trapporna stängda.

Konstisbanorna är i skrinnbart skick. P.g.a. corona restriktionerna är omklädningsutrymmena dock stängda. Byte till skridskor kan ske t.ex. på läktaren. Vi vill påminna skridskoåkarna om vikten av att hålla säkerhetsavstånd samt om god handhygien även utomhus.

Konstisplanen i Näse

I Näse har nyligen en ny konstisplan blivit klar. Planen som ligger invid Näse skolgatan är vardagar kl. 8-15 huvudsakligen i skolornas och småbarnspedagogikens användning. Kvällstid och under veckoslut kan planen fritt används av allmänheten. Man kan inte reservera tider till denna plan. Av säkerhetsskäl har planen delats in i två delar, den ena delen är avsedd för skridskoåkare som använder klubbor och den andra delen för åkare som inte använder klubbor.

Då is skötsel pågår kan planen inte användas. Tid för is skötsel har reserverats kl. 7–8 och kl. 15–16. Stora konstisen vid bollplanen samt bollplanens rink

Under skoldagar står planen till skolornas och småbarnspedagogikens förfogande kl. 8–15.

De tider som reserverats för träningsturer samt för is skötsel syns i Timmi-reserveringskalendern

Snöproduktionen vid Kokon skidspår påbörjas

Genast då väderleksförhållandena det medger inleds snöproduktionen vid Kokon förstasnöspår.

Övriga idrottsanläggningar som står till stadsbornas förfogande

Motions- och friluftslederna, utemotionsplatserna, frisbeebanorna samt näridrottsplatserna står fritt till stadsbornas förfogande.

De tider, som reserverats för träningsturer på konstgräsplanerna syns i Timmi-reserveringskalendern. Övriga tider står planerna till stadsbornas förfogande.

Planerna är öppna och belysningen är tänd enligt följande:

• Kokon konstgräs alla dagar kl. 7.45–22.

• Kvarnbackens konstgräs vardagar kl. 8–22 och veckoslut kl. 8–21.

• Tolkis konstgräs kl. 8-21.30, belysningen kan tändas genom att trycka på avbrytarknappen på servicebyggnadens vägg.

• Rinken vid Tolkis näridrottsplats kl. 8–21.30, belysningen kan tändas genom att trycka på avbrytarknappen på servicebyggnadens vägg

            
TIMMI-reserveringskalendern