Hoppa till innehåll

Leila Korhonen valdes till tf. verkställande direktör för Affärsverket Borgå lokalservice

Verkställande direktör för affärsverket Borgå lokalservice Annika Malms-Tepponen kommer att gå i pension den 1 maj.

Verkställande direktör för affärsverket Borgå lokalservice Annika Malms-Tepponen kommer att gå i pension den 1 maj.

Stadsdirektören har beslutat att matservicechef, restonom YH Leila Korhonen kommer att vara tf. verkställande direktör för lokalservicen från och med början av maj tills slutet av året eller den nya ordinarie tjänsteinnehavaren tillträder tjänsten.

Lokalservicen måste ha utsetts en verkställande direktör. Ändå lönar det sig inte att tillsätta den ordinarie tjänsten nu när det inte ännu har fattats beslut om social- och hälsovårdsreformen. Reformen skulle avsevärt påverka stadens stödtjänsternas verksamhet och organiseringsmodell och verkställande direktörens kompetensprofil bör bestämmas i enlighet med den. Man ska även reservera tillräckligt med tid för rekryteringen på grund av coronasituationen, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. 

–  Därför kommer tjänsten som verkställande direktör besättas genom tf. Arrangemang tills slutet av året. Senast då kan stadsstyrelsen fatta beslut om att ledigförklara och tillsätta tjänsten, tillägger Ujula.