Hoppa till innehåll

Luftvägsinfektionsmottagning också under veckosluten

Luftvägsinfektionsmottagningen vid Näse hälsostation i Borgå är från och med 4.4 öppen också under veckosluten.

Luftvägsinfektionsmottagningen vid Näse hälsostation i Borgå är från och med 4.4 öppen också under veckosluten.

Luftvägsinfektionsmottagningens öppettider:

• mån.–tors. kl. 8–18
• fre. kl. 8–17
• lör.–sön, helgdagar kl. 9–13

Man kommer till mottagningen endast med tidsbokning via rådgivande telefon. Den rådgivande telefonen ska ringas, om luftvägsinfektionens symtom är så allvarliga att man inte klarar sig hemma med egenvård.

Rådgivande telefon:

• mån.–tors. kl. 8–16, fre. 8–15: 040 547 7764, 040 481 0344 eller 0400 608 556
• mån.–tors. kl. 16–18, fre. kl. 15-17, lör. –sön. kl. 9–13: 040 547 7764.

Vid behov kommer tiderna ovan att förlängas.

Våra samtal till personer över 80 år kommer alltid från samma nummer

Social- och hälsovårdssektorns uppringning av Borgåbor som fyllt 80 börjar i dag fredag den 3 april. Samtalen kommer från numret 019 520 2609.

 – Vi önskar att var och en som blir uppringd av oss svarar, även om personen inte upplever sig vara i behov av hjälp. Vi vill försäkra oss om att våra seniorer mår bra också under de undantagsförhållanden som råder, säger Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektör i Borgå.

När de 80 år fyllda blivit uppringda kommer också seniorer under 80 att ringas upp. Dessa samtal kommer från anställda vid Rodret, som är en enhet som erbjuder rådgivning till seniorer, och delvis från andra anställda inom social- och hälsovårdssektorn.

Information om Borgå stads tjänster till invandrare

Borgå stad har sammanställt central information på arabiska och dari om stadens tjänster i coronasituationen. Broschyren, ungefär en sida, berättar bland annat vad man ska göra om man får en allvarlig luftvägsinfektion och vem man kan kontakta för hjälp. Broschyren förbättrar spridningen av information till Borgåbor med invandrarbakgrund.

Stadens webbtjänst ger central information om coronasituationen på engelska. Information fås också från stadens invandrartjänster, som har beredskap att hjälpa på finska, svenska, engelska, franska eller arabiska.