Hoppa till innehåll

Medborgarinstitutets verksamhet inleds efter pausen

- Medborgarinstitutets närundervisning avbröts i mars på grund av beredskapslagen. Undantagsförhållandena upphör nu också för det fria bildningsarbetet och vi har möjlighet att från 14.5 återgå till närundervisning stegvis och på ett kontrollerat sätt. På sommaren ordnar vi två kurser för vuxna invandrare i samarbete med arbets- och näringsbyrån och invandrartjänsterna, berättar biträdande rektor Maria Malin.

– Medborgarinstitutets närundervisning avbröts i mars på grund av beredskapslagen. Undantagsförhållandena upphör nu också för det fria bildningsarbetet och vi har möjlighet att från 14.5 återgå till närundervisning stegvis och på ett kontrollerat sätt. På sommaren ordnar vi två kurser för vuxna invandrare i samarbete med arbets- och näringsbyrån och invandrartjänsterna, berättar biträdande rektor Maria Malin.

– Medborgarinstitutets vårtermin skulle också under normala omständigheter ha avslutats i slutet av april, så för tillfället planerar vi det kommande läsåret och det nya kursprogrammet är under arbete. Det publiceras på webben genast efter midsommar och delas ut till hemmen i början av augusti, fortsätter Malin.

Syftet med kurserna som riktar sig till invandrare är att främja integration och förbättra deras möjligheter till sysselsättning. Arbets- och näringsbyrån söker studerande till kursen för invandrare som inte är läs- och skrivkunniga, och kursen finansieras helt med statsandelar. Meeting Point-kursen ordnas 8.6–26.6 med närundervisning varje dag kl. 9–12. Stadens invandrartjänster informerar sina klienter om kursen per e-post och studerande antas i anmälningsordning. Kursen finansieras av invandrartjänsterna.

Skriftliga hygienanvisningar och andra säkerhetsanvisningar presenteras muntligt för de studerande för att de säkert ska förstå dem. Anvisningarna skickas också till kursdeltagarna per e-post och hängs upp på anslagstavlor och i klassrum.

Musikinstitutets inträdesprov ordnas som individuella prov

Verksamheten vid Borgånejdens musikinstitut fortsätter som distansstudier vårterminen till slut, fram till 29.5. Vårens inträdesprov ordnas i alla verksamhetsställen under tiden 1.6–4.6 med särskild hänsyn till säkerheten. Alla prov görs som individuella prov. De som kallas till prov får noggrannare anvisningar.

Borgå konstskolas vårtermin tar slut fredag 15.5. Eftermiddagsklubben Konstikas som arrangeras av konstskolan inleder sin verksamhet 14.5 liksom de övriga eftermiddagsklubbarna i staden. Barnen delas in i flera grupper och vistas mycket utomhus. I verksamheten fästs speciell uppmärksamhet vid säkerheten.