Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens möte 15.12.2022

Miljöhälsosektionen godkände tillsynsplanen för miljöhälsovård samt programmet för tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande samt veterinärtjänster år 2023. Därtill fastställde sektionen hälsoskyddsplanerarens brådskande föreläggande om användningsförbud för vatten i ledningsnätet på grund av vattnets höga klorhalt. Nämnden gav också utlåtanden om förslaget till ändring av detaljplanen för Räfsby i Lovisa, Circulation Oy:s ansökan om ändring av miljötillståndet för verksamheten i Borgnäs samt ett utlåtande om uppdateringen av miljöskyddsföreskrifterna för Askola, Borgnäs, Mörskom och Pukkila.