Gå till innehåll

Nestes beslut har följder också i Borgå

Neste informerade måndagen den 30 november att bolaget lägger ner raffinaderiverksamheterna i Nådendal fram till slutet av mars 2021, att det centraliserar verksamheten i Nådendal till terminal- och hamnverksamheter samt förnyar den operativa verksamhetsmodellen för oljeprodukter. I förnyelsens andra skede utvecklas raffinaderiet i Borgå kring processandet av förnybara och återvunna råvaror.

Neste informerade måndagen den 30 november att bolaget lägger ner raffinaderiverksamheterna i Nådendal fram till slutet av mars 2021, att det centraliserar verksamheten i Nådendal till terminal- och hamnverksamheter samt förnyar den operativa verksamhetsmodellen för oljeprodukter. I förnyelsens andra skede utvecklas raffinaderiet i Borgå kring processandet av förnybara och återvunna råvaror.

I samband med avslutandet av raffinaderiverksamheten i Nådendal och förnyandet av den operativa verksamhetsmodellen för oljeprodukter avslutas cirka 370 arbetsuppgifter i bolaget. Av dessa minskas cirka 140 arbetsuppgifter, inklusive utlokaliseringar, i Borgå.

– Vi är ledsna för de arbetstagares skull vars arbete upphör vid raffinaderierna i Nådendal eller Borgå. Nyheten gör vardagen osäker och vi önskar alla krafter till att leta efter nya möjligheter. Neste har många stödåtgärder med vilka bolaget för sin del strävar efter att sköta situationen ansvarsfullt. Också andra samhälleliga stödformer finns till för just sådana här situationer och förändringar, konstaterar Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Neste berättar i sitt pressmeddelande att förändringen stöder byggandet av raffinaderiet i Borgå till ett ledande, säkert och effektivt raffinaderi enligt principerna för hållbar utveckling.

– Ur Borgås synvinkel har Neste varit en betydande arbetsgivare och upprätthållare av livskraften i Borgå ända sedan 1960-talet. Utvecklandet av raffinaderiet i Borgå betyder att Neste också i framtiden är en viktig arbetsgivare, som också via investeringar och underleverantörer skapar nya arbetsplatser i Borgå, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Borgå stad är starkt med och möjliggör och stöder verksamhetsmöjligheterna för Neste och de andra företagen i Sköldvik. Det är långt tack vare storföretagen som Borgnejden på 2000-talet är på plats tre i Finland, när man ser på BTV-indexet som mäter produktion, sysselsättning och årlig befolkningsförändring. Bland annat servicestoppet som planeras för nästa år betyder flera hundra miljoner euros satsningar i Borgå, fortsätter von Schoultz.

Nestes raffinaderi i Borgå ligger i Sköldvik, som är Nordens största kluster för oljeraffinering och petrokemi. Målet för området är att utvecklas till ett centrum av världsklass för bioekonomi och cirkulär ekonomi.