Hoppa till innehåll

Nya coronarekommendationer och begränsningar i Borgå

Borgå stads ledningsgrupp beslutade måndagen den 23 november att strama åt rekommendationer och begränsningar gällande coronan.

Borgå stads ledningsgrupp beslutade måndagen den 23 november att strama åt rekommendationer och begränsningar gällande coronan.

– Coronaläget är oroväckande i Nyland, i synnerhet i huvudstadsregionen. Vi strävar efter att agera preventivt, minska antalet sociala kontakter och begränsa spridningen av corona i Borgå, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Hobbyverksamhet i grupp för vuxna avbryts

Borgå stad avbryter all hobbyverksamhet i grupp för över 20-åringar i stadens inomhuslokaler från tisdagen den 24 november för tre veckor fram till den 13 december. Det här betyder bland annat idrotts-, musik-, handarbets- och andra hobbygrupper.

I stadens egen verksamhet avbryts hobbyverksamheten i grupp för över 20-åringar i bland annat medborgarinstitutet, idrotts- och kulturtjänsterna. De som deltar i verksamheten informeras om ändringarna så snabbt som möjligt.

Inte heller matcher, tävlingar eller regional serieverksamhet för vuxna ordnas under denna period. Staden förutsätter att också föreningarna avbryter hobbyverksamheten i stadens lokaler för över 20-åringar under tiden i fråga. Om föreningen inte använder träningstiden för annan verksamhet kan man inhibera träningstiden och staden uppbär inte hyra för dem.

Begränsningarna gäller inte landslagsverksamhet för individ- och gruppidrott, tävlingsverksamhet på FM-nivå och inom division I och träningsverksamhet på professionell toppnivå.

Privata aktörer och föreningar rekommenderas följa samma begränsningar.

Simhallen, biblioteket och ishallen

Simhallens besökarantal begränsas till hälften och hälften av klädskåpen stängs. I biblioteken minskas dessutom antalet platser i läsesalarna. Begränsningarna träder i kraft tisdagen den 24 november och är i kraft tillsvidare.

Ishallens isturer för allmänheten inhiberas fram till den 13 december.

Gymnasierna övergår delvis till distansundervisning

Gymnasierna övergår delvis till distansundervisning den 30 november så att en årskurs i taget är i distansundervisning.

Privata tillställningar

Borgå stad uppmanar till återhållsamhet och eftertanke i ordnandet av privata tillställningar och rekommenderar att tillställningar med över tio personer inte ordnas överhuvudtaget. Rekommendationen gäller också höstens studentfester, familje- och släkttillställningar och jultidens fester. Rekommendationen är i kraft tillsvidare.

Servicehusens besöksanvisningar

Staden har specificerat besöksanvisningarna för servicehusen. Tillsvidare kan de boende ha en gäst åt gången och i enheten kan samtidigt vara endast tre gäster.

Användningen av munskydd 

Borgå stad har redan tidigare rekommenderat distansarbete till alla, ifall det är möjligt. Dessutom rekommenderar staden att alla i närarbete tillsvidare använder munskydd i alla möten och när de rör sig på arbetsplatsen. Rekommendationen gäller både privata och offentliga sektorns arbetsplatser.

Rekommendationen om munskydd utvidgas i skolor och inom småbarnspedagogiken

Rekommendationen att använda munskydd utvidgas i högstadierna, lågstadierna och inom småbarnspedagogiken. I högstadierna rekommenderas, utöver personalen, att också eleverna använder munskydd. Dessutom rekommenderas att personalen i lågstadierna använder munskydd. Staden står för högstadie-elevernas munskydd men man får också använda egna munskydd. Användningen börjar med engångsskydd men också eleverna får senare munskydd i tyg och som tvättas centraliserat.

Det rekommenderas att personalen inom småbarnspedagogiken använder munskydd inomhus i mån av möjlighet. Speciellt vikarier, daghemsassistenter, daghemsföreståndare, praktikanter och lärande på arbetsplatsen, det vill säga personer som arbetar i och besöker flera enheter, ska använda munskydd. Rekommendationen gäller också privata daghem.

Munskyddsrekommendationerna tas i bruk i skolorna och inom småbarnspedagogiken den här veckan och så snabbt som möjligt. Rekommendationen om munskydd behöver inte följas om man har hälsomässigt förhinder. Staden har skaffat munskydd för sina arbetstagare och ger anvisningar i hur de används. Man kan också använda egna munskydd.

Information om tidigare givna rekommendationer om munskydd och övriga anvisningar gällande corona finns på stadens webbsida: www.borga.fi/corona