Hoppa till innehåll

Nytt samarbete för bättre boendeservice för mentalvårds- och missbruksklienter

Borgå stad, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Coronaria inleder en ny typ av samarbete som förbättrar vården och livskvaliteten för Borgåbor som behöver boendeservice. I Borgå bor i dag cirka 110 personer som behöver stödboende av olika slag. Bland dem finns både mentalvårds- och missbruksklienter.

Borgå stad, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Coronaria inleder en ny typ av samarbete som förbättrar vården och livskvaliteten för Borgåbor som behöver boendeservice. I Borgå bor i dag cirka 110 personer som behöver stödboende av olika slag. Bland dem finns både mentalvårds- och missbruksklienter.

I den nya verksamhetsmodellen utreder Borgå stad situationen för en kund som får stödboende. HUS Psykiatri och den privata aktören Coronaria gör en kartläggning av vård- och servicebehovet hos en vald del av klienterna. På basis av kartläggningen kan en klient hänvisas till tätare kontakt med sin vårdinstans, till exempel HUS psykiatriska uppföljningspoliklinik eller missbrukarvården.

En optimal boendeform för klienten söks genom Borgå stads boendetjänster. En del av klienterna klarar sig med stödtjänster i egen bostad, en del behöver serviceboende med service på olika nivåer.

Bättre omsorg och livskvalitet

 – Syftet med samarbetet är att förbättra tjänsternas kvalitet och klienternas livskvalitet, säger Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektör i Borgå stad. Samarbetet har sannolikt även en gynnsam effekt på kostnaderna.

  – Den specialsjukvården, socialvården och primärhälsovården har inte tidigare haft denna typ av samarbete i Borgå. Med samarbetet sätter vi klienten i fokus, berättar Silvennoinen.

  – Motsvarande samarbetsutredning med denna sammansättning av aktörer har varit sällsynta i Finland, tillägger Matti Holi, verksamhetschef för HUS Psykiatri. Både kartläggningsmodellen och uppföljningspoliklinikmodellen har dock redan visat sin användbarhet i verksamheten vid HUS Psykiatri.

Borgå stad och HUS får redan i detta skede beröm från Teemu Mattila, direktör för affärsverksamhet vid Coronaria, för det samarbete som håller på att utvecklas.

 – Det är en intressant och givande uppgift att genom samarbete bemöta de nuvarande och framtida behoven inom hälso- och sjukvården.

Serviceproduktion i startgroparna

Serviceproduktionen börjar i februari och samarbetsavtalet gäller till slutet av 2020. Efter det har Borgå stad möjlighet till en optionsperiod, som är ett år i taget till slutet av 2022.

Borgå stad har varit i kontakt med de boendeenheter vars klienter berörs av den nya verksamhetsmodellen.

Mera information:

Annika Immonen, servicechef för tjänster för vuxna, Borgå stads social- och hälsovårdssektor
tfn  0400 126 151
annika.immonen@borga.fi

Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektör, Borgå stad
tfn 040 676 1374
ann-sofie.silvennoinen@borga.fi

Matti Holi, verksamhetschef för psykiatri, HUS Psykiatri
tfn 040 589 9465
matti.holi@hus.fi

Teemu Mattila, direktör för affärsverksamhet, Coronaria Oy
tfn 040 557 2061
teemu.mattila@coronaria.fi