Hoppa till innehåll

Också elever i åk 6 börjar använda munskydd i Borgå

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar i dagsläget att personer över 12 år ska använda munskydd, så också eleverna i åk 6 i Borgå får munskydd under veckan som börjar den 18 januari.

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar i dagsläget att personer över 12 år ska använda munskydd, så också eleverna i åk 6 i Borgå får munskydd under veckan som börjar den 18 januari.

I grundskolorna gäller munskyddsrekommendationen sedan tidigare högstadieelever och personalen. Staden erbjuder munskydden.

– Munskyddet skyddar mot smittor. I eventuella smittsituationer begränsar bruket av munskyddet antalet exponerade till ett litet antal, och då undviker man omfattande karantäner. Det är mycket viktigt att munskydden används i skolorna enligt rekommendationerna, vädjar biträdande överläkare för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

THL:s munskyddsrekommendation gäller i hela landet. Utöver munskyddet är det viktigt att iaktta säkerhetsavstånden alltid när det är möjligt, tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk och undvika att röra ansiktet. Om man har symptom, ska man inte gå till skolan eller arbetet utan undvika sociala kontakter och omedelbart söka sig till coronatestet.

– Vi har hittills tillsammans lyckats hålla coronaläget lugnt i Borgå. Vi ser ändå helt motsatta situationer i flera länder i Europa. Finland har under hela pandemin legat några veckor efter övriga Europa, så läget kan förändras också här snabbt, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Vi påminner fortfarande alla om omsorgsfull hygienpraxis och om att man även vid lindriga symptom som tyder på corona ska söka sig till coronatestet.

Ytterligare information: www.borga.fi/corona