Hoppa till innehåll

Öppen diskussion om förortsutveckling i Gammelbacka den 21 januari

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula besöker Gammelbacka tisdagen den 21 januari. Gruppen för planering av invånarverksamhet i Gammelbacka bjöd in stadsdirektören för att bekanta sig med verksamheten och att höra invånarna.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula besöker Gammelbacka tisdagen den 21 januari. Gruppen för planering av invånarverksamhet i Gammelbacka bjöd in stadsdirektören för att bekanta sig med verksamheten och att höra invånarna.

Stadsdirektören bekantar sig med Gammelbacka kvarterskök och arbetet med utvecklingen av förorterna klockan 16–17. Klockan 17–18 ordnas ett öppet diskussionsmöte i Alvarshörnan.

Invånarna kan skicka frågor till stadsdirektören på förhand till sara.tallsten@porvoo.fi (välfärdskoordinator). Frågorna behandlas på mötet enligt möjlighet.

Arbetet med att utveckla förorten Gammelbacka inleddes 2014. Målet är att främja invånarnas välbefinnande, trivsel och trygghet som tvärsektoriellt nätverkssamarbete. Ett av de mest lyckade projekten är Gammelbacka kvarterskök som finns i allaktivitetshuset och koordineras av Tatsi ry.

I kvartersköket lagar frivilliga under handledning av Tatsi ry mat av närbutikernas matsvinn. Varje vecka deltar i genomsnitt cirka 60 personer i bespisningen. Julen 2019 ordnade kvartersköket för första gången en julmåltid i samarbete med Borgå finska församling.

Mer delaktighet med hjälp av invånarverksamhet

Våren 2019 fick invånarna mer möjligheter till delaktighet när deras företrädare bjöds in i tre olika arbetsgrupper: gruppen för planering av invånarverksamheten, områdesarbetsgruppen och arbetsgruppen för utveckling av förorter. Invånarna fick också möjlighet att genomföra egna projekt med en verksamhetspeng.

Gruppen som planerar invånarverksamhet i Gammelbacka samlades i februari 2019. Gruppen består av tio invånarrepresentanter och aktörer. Gruppledaren är välfärdskoordinator Sara Tallsten och församlingens områdes- och samhällsarbetare Maria Jylhä.

 – Gruppen har berett öppna diskussionsmöten om invånarverksamheten och utvecklat den öppna invånarverksamheten i välfärdscentret och allaktivitetshuset, berättar Sara Tallsten.

 – I maj började vi ordna invånarkvällar med namnet Alvars torsdagar. De arrangeras en gång i månaden. Invånarna kommer med olika teman och skapar dem tillsammans med olika aktörer, kompletterar Maria Jylhä.

Gruppen för planeringen av invånarverksamhet slås samman med områdesarbetsgruppen, som bland annat ska koordinera medborgarbudgeten på området.

I november 2019 bad staden invånarna och aktörerna om idéer för utvecklingen av förorten under det kommande året. En del av önskemålen har tagits i beaktande i verksamhetsplanen för 2020. En del av idéerna kan eventuellt genomföras med medborgarbudgeten för förortsutveckling.

Mer information:
välfärdskoordinator Sara Tallsten
sara.tallsten@porvoo.fi
tfn 040 489 5742

finska församlingens områdes- och samhällsarbetare Maria Jylhä
maria.jylha@evl.fi
tfn 0400 914 533