Hoppa till innehåll

Över 100 försätts i karantän i skola, daghem och idrottsförening

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Peipon koulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Peipon koulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

I Peipon koulu har cirka 45 personer exponerats för smittan och de försätts i karantän. Dessutom har vid en idrottsförenings träningar på Uusimaa Areena cirka 30 personer exponerats för smittan och de försätts i karantän. Med hänvisning till smittskyddslagen försätts också cirka 45 personer i Gammelbacka daghem i karantän.

De som försätts i karantän har informerats av rektor, daghemsföreståndare eller via idrottsföreningen. Om man inte har blivit kontaktad så är karantän inte aktuell. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen senast tisdagen den 2 februari.

För övriga barn fortsätter skolan och småbarnspedagogiken normalt på måndag med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar. 

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försätts i karantän kan gå till skola och daghem.

Undervisningen för de som är i karantän ordnas med avvikande undervisningsarrangemang, t.ex. som distansundervisning. Information om de praktiska arrangemangen och om möjligheten att avhämta lunch ges via Wilma och Daisy.

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom

I Borgå har under januari månad konstaterats fler coronasmittor än under någon tidigare månad under coronatiden.

– Riktningen är oroväckande och senast nu är det viktigt att alla bär sitt ansvar och följer coronarekommendationerna. Till exempel vid lindriga förkylningssymptom räcker det inte att man håller sig hemma, utan man ska söka sig till coronatest alltid om man har hosta, snuva, halsont, muskelvärk, feber eller magsymptom, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Staden rekommenderar att också privata aktörer följer samma begränsningar som staden. Enligt anvisningarna kan träningar ordnas endast med den egna etablerade gruppen.

– Man måste hålla säkerhetsavstånd i all verksamhet oberoende ålder och också under idrottsträningar, understryker Silvennoinen.

Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.

Nyheten har uppdaterats 31.1.2021 kl. 19.15: Antalet exponerade vid Peipon koulu, cirka 35 -> cirka 45.