Hoppa till innehåll

Över en kvartsmiljon utländska turister i Borgå- och Lovisaregionen i fjol

Ungefär 257 000 utländska turister besökte Borgå- och Lovisaregionen år 2019. Av turisterna kom 16 procent från Ryssland, 56 procent från EU-länderna, 15 procent från Asien och resten, 12 procent från övriga länder. Antalet turister var större än år 2018. Speciellt ökade antalet turister från Asien och EU-länderna. Efterfrågan på turisttjänster har dock minskat med 2,3 miljoner euro i månaden i Borgå- och Lovisaregionen efter det att gränserna stängdes. Uppgifterna framgår av Forsknings- och analyseringscentret TAK:s nya gränsundersökning.

Ungefär 257 000 utländska turister besökte Borgå- och Lovisaregionen år 2019. Av turisterna kom 16 procent från Ryssland, 56 procent från EU-länderna, 15 procent från Asien och resten, 12 procent från övriga länder. Antalet turister var större än år 2018. Speciellt ökade antalet turister från Asien och EU-länderna. Efterfrågan på turisttjänster har dock minskat med 2,3 miljoner euro i månaden i Borgå- och Lovisaregionen efter det att gränserna stängdes. Uppgifterna framgår av Forsknings- och analyseringscentret TAK:s nya gränsundersökning.

Nästan två tredjedelar på semester – antalet övernattningar minskar

Nästan två tredjedelar av turisterna i Borgå- och Lovisaregionen var i Finland på semester. Cirka var tredje turist besökte bekanta eller släktningar. Ungefär var tionde var på arbetsresa och fem procent på inköpsresa.

I Borgå- och Lovisaregionen var 66 procent av turisterna, dvs. 171 000 turister på dagsresa. Endast cirka 10 procent av turisterna från Asien övernattade i Borgå- och Lovisaregionen.

Drygt hälften av turisterna som övernattade i området bodde på hotell, motell eller campingområde. Cirka 15 procent av turisterna bodde i hyresbostäder eller -stugor. Var tredje turist som övernattade i området bodde hos en bekant eller på en gratis inkvartering.

Bara asiater använde lika mycket pengar

År 2019 lämnade utländska turister över 26,6 miljoner euro till Borgå- och Lovisaregionen, vilket är cirka 15 procent mindre än år 2018.

Turisterna från EU-länderna lämnade knappa 1,2 miljoner euro, asiaterna drygt 9 miljoner euro, ryssar knappa 3 miljoner euro och turister från övriga länder knappa 3 miljoner euro. Asiaterna använde mera pengar än tidigare, medan turisterna från de övriga länderna mindre.

Största delen av turisterna besökte gamla stan i Borgå

Nio av tio turister i Borgå besökte gamla stan i Borgå. Cirka en fjärdedel besökte Konstfabriken på västra åstranden.

I Lovisa besökte turisterna mest Lovisa centrum, som besöktes av cirka 23 procent av turister som kom till Lovisa. Skeppsbron besöktes av 13 procent och Strömfors bruk av 8 procent.

Ryssarna vill rekommendera

Ryssarna är villiga att rekommendera Borgå- och Lovisaregionen till sina bekanta. NPS-indexet, som mäter villighet att rekommendera, fick värdet 52 av ryssarna, då värdet av turisterna från EU-länderna var 29. Utländska turister är mer villiga att rekommendera Borgå än Lovisa.

Stängning av de yttre gränserna minskar efterfrågan på turisttjänster med 2,3 miljoner euro varje månad

Efterfrågan på turisttjänsterna har minskat med 2,3 miljoner euro i månaden i Borgå- och Lovisaregionen efter det att de yttre gränserna stängdes och utländska turister inte har kunnat komma till Finland. Därför minskar handelns och tjänsternas omsättning utan mervärdesskatt med 2 miljoner euro i månaden i Borgå- och Lovisaregionen. Om gränserna hålls stängda i fyra månader, förlorar områdets företag 8 miljoner euro i omsättning. Om gränserna hålls stängda till slutet av året, betyder det att nästan 20 miljoner i omsättning och över 130 årsverken förloras.

– Turismen är en viktig näringsgren för Borgå, och inkomstbortfallen coronapandemin har medfört företagen är enorma, konstaterar Borgå stads turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen.

– Vi alla kan hjälpa till att turismen återhämtar sig genom att använda lokala tjänster och att resa i det egna landet. Så klart påverkar begränsningarna av rörelsefrihet och pengarna hushållen kan använda till hur snabbt turismen börjar återhämta sig, säger Lovisa stads turistsekreterare Lilian Järvinen.

Hur undersökningen genomfördes

Resultaten framgår av en gränsundersökning TAK gjorde år 2019. Gränsundersökningar har gjorts sedan 1997 genom att vid de livligaste gränsstationerna intervjua utländska turister. År 2019 gjordes 12 654 intervjuer. Av de intervjuade var 5 627 ryska turister.

Ytterligare uppgifter:
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy
verkställande direktör Pasi Nurkka
pasi@tak.fi
tfn 040 505 5903

produktionschef Jaakko Roponen
jaakko@tak.fi
tfn 050 538 0325

Lovisa stad
turistsekreterare Lilian Järvinen
lilian.jarvinen@loviisa.fi
tfn 0440 555 234

Borgå stad
turism- och marknadschef Sari Myllynen
sari.myllynen@porvoo.fi
tfn 040 706 1200