Hoppa till innehåll

Personalen i högstadieskolorna börjar använda munskydd

Borgå stad rekommenderar att personalen i högstadieskolorna använder munskydd i sitt arbete fr.o.m. torsdagen den 19 november. Munskydd rekommenderas inte för högstadieskolornas elever tillsvidare.

Borgå stad rekommenderar att personalen i högstadieskolorna använder munskydd i sitt arbete fr.o.m. torsdagen den 19 november. Munskydd rekommenderas inte för högstadieskolornas elever tillsvidare.

– Coronaläget i Borgå är fortfarande något lugnare än t.ex. i huvudstadsregionen. I dagsläget är det motiverat att personalen tar i bruk munskydd i högstadieskolorna där lärarna möter många olika elevgrupper under dagen. I en eventuell smittsituation undviker vi massexponeringar och minimerar exponeringen av personalen. Därmed säkrar vi också att undervisningen fortsätter i en så högklassig form och så smidigt som möjligt, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. 

– Tillsvidare rekommenderas alltså inte att eleverna i högstadieskolorna börjar använda munskydd och inte heller personalen i lågstadieskolorna. Staden har ändå förberett sig att utvidga rekommendationen, ifall coronaläget försämras, säger Silvennoinen.

I enhetsskolorna Albert Edelfeltin koulu och Strömborgska skolan används munskydd också av personalen i lågstadieskolan, dvs. alla vuxna som arbetar i samma byggnad. I Strömborgska skolan börjar personalen i förskoleundervisningen och i åk 1 ändå inte använda munskydd eftersom verksamheten kan ordnas separat från skolans övriga verksamhet. I Albert Edelfeltin koulu använder personalen i småklasser munskydd bara om de flyttar sig från den separata byggnaden till huvudbyggnaden. Munskyddsrekommendationen gäller också ambulerande anställda och gäster över 15 år i högstadieskolorna.
 
Användningen av munskydd inleds med engångsskydd tills ansiktsskydden i tyg fås i bruk de närmaste veckorna. I fortsättningen används det i första hand tygskydd som tvättas centraliserat.

Stadens ledningsgrupp beslutade om att rekommendera munskydd för personalen i Borgås högstadieskolor vid sitt möte tisdagen den 17 november.