Hoppa till innehåll

Polisen och Borgå stad påminner: också de unga ska undvika sammankomster

De unga påminns om att statsrådets beslut om att förbjuda sammankomster med över 10 personer gäller alla, också de unga. Föräldrarna uppmanas diskutera och påminna de unga om detta.

Corona COVID-19

De unga påminns om att statsrådets beslut om att förbjuda sammankomster med över 10 personer gäller alla, också de unga. Föräldrarna uppmanas diskutera och påminna de unga om detta.

I Borgå brukar de unga samlas i synnerhet i Gammelbacka, Vårberga och centrum bland annat på skejtparker, på Borgbackens område och i bandlokalerna, på skolgårdar, på Konstfabrikens område samt på idrottsplatserna i Kokon. Tidvis har det samlats tiotals unga till exempel på skolgårdar och nära idrottsplatser. Också skadegörelserna har ökat till exempel i Kokon. 

Stadens ungdomstjänster har jour och följer situationen, speciellt i de områden där de unga brukar samlas, måndag-torsdag klockan 14–20, fredag klockan 14–22 och lördag klockan 18–22. Du kan också ringa ungdomstjänsterna: 040 192 8728. Ungdomstjänsterna uppmanar de unga att hålla sig i mindre grupper, och ungdomstjänsterna är också samtidigt närvarande i de ungas vardag. Vid behov kallas polisen som har myndighetsrätt att skingra sammankomsterna. Ungdomsarbetarna har ett nära samarbete också med socialjouren. 

De unga behöver föräldrarnas och andra vuxnas stöd och handledning speciellt i denna undantagssituation. Vi gör uppsökande ungdomsarbete i första hand för de unga. Vi är trygga vuxna som tar hand om de unga och deras välmående. Gott uppförande, diskussioner, trygg närvaro och handledning är våra arbetsredskap, säger chefen för ungdomstjänsterna Nina Jorkama. 

Utgångspunkten är att polisen inte ingriper i onödig vistelse på allmänna platser. Polisen ingriper i fall vistelsen medför fara eller stör den allmänna ordningen, säkerheten eller människornas hälsa. Vi rekommenderar att människorna undviker onödig vistelse på allmänna platser för att hindra spridningen av coronaviruset och för att skydda riskgrupperna. Varje människa behövs för att hindra spridningen – inte bara myndigheterna. 

Ju effektivare vi hindrar spridningen, desto snabbare kan vi återgå till normalt liv i hela samhället, konstaterar kommissarie Olavi Merihaara från Östra Nylands polisinrättning. 

Ytterligare uppgifter:

chef för ungdomstjänster Nina Jorkama
tfn 040 550 0580

chef för idrottstjänster Per Högström
tfn 0400 212 264

Östra Nylands polisinrättning, kommissarie Olav Merihaara
tfn 0295 413 694