Hoppa till innehåll

Regelbundna aktiviteter fortsätter igen i boendetjänster för äldre

Boendena i Borgå stads servicehem och Äppelbackens servicehus får igen regelbundna aktiviteter i sin vardag. Under coronatiden besökte handledaren för hobbyverksamhet i boendetjänsterna fem hus en vecka i sänder och nu har man återgått till normal praxis, där handledaren besöker alla fem hus i veckan och stannar en dag i varje hus.

Boendena i Borgå stads servicehem och Äppelbackens servicehus får igen regelbundna aktiviteter i sin vardag. Under coronatiden besökte handledaren för hobbyverksamhet i boendetjänsterna fem hus en vecka i sänder och nu har man återgått till normal praxis, där handledaren besöker alla fem hus i veckan och stannar en dag i varje hus.

– Det är trevligt att återgå till den normala veckorytmen och träffa boendena regelbundet, gläds handledaren för hobbyverksamhet i boendetjänsterna Silja Vepsänrepo. Jag ger varje hus en dag av min arbetsinsats i veckan och jag planerar tillsammans med personalen och boendena hurdant program man önskar. Under den senaste tiden har vi till exempel njutit av det vackra höstvädret och plockat äpplen, bakat äppel- och bärpajer och grillat korv. Pärlor i detta arbete är närvaro, möten och gemensamma aktiviteter.

– Kulturtjänster har arrangerat konserter och teaterföreställningar på servicehusens gårdar, trubadurer har uppträtt och det har också funnits dockteater. Idrottstjänster arrangerar under den närmaste tiden också en motionseftermiddag i varje servicehus. Med andra ord planeras det nu många slags program, fortsätter Vepsänrepo.

Även fysio- och ergoterapeuternas samt konditionsskötarnas arbetsinsats ska ökas i servicehusen efter coronatiden för att aktivera boendenas vardag. Terapeuterna ska besöka alla hus i tur och ordning och tillsammans med boendena och personalen överväga hur man med mycket små förändringar kan få mer funktionsförmåga i vardagen.