Hoppa till innehåll

Saneringsarbeten på Köttboda badstrand blir färdiga – hundstranden har flyttat till områdets norra kant

Idrottstjänsterna har förbättrat förhållanden på Köttboda badstrand och hundbadplats på hösten 2021 och våren 2022.

Köttbodan uimaranta. Köttbodan badstrand.

Syftet med åtgärderna var att förbättra säkerheten och trivseln i strandområdet. I och med att hundbadplatsen flyttades till områdets norra kant fick hundarna ett eget område och hundbadplatsen delar inte längre den allmänna badstranden itu, såsom tidigare.
Idrottstjänsterna påminner att det enligt lagen är förbjudet att ta hundar till och särskilt hålla dem lösa på en allmän badstrand. Man kan låta hundar simma endast inom den inhägnade hundbadplatsen.

Informationen i området kommer att förbättras genom att en ny anslagstavla monteras och att göra informationen på hundbadplatsen bättre.

På hösten kommer det ännu att utföras skogsarbeten utanför det egentliga strandområdet för att området ska bli ännu ljusare och tryggare.

Förbättringsarbeten som redan har utförts:

  • Hundbadplatsen har flyttats till områdets norra kant. En ny inhägnad.
  • Bortgrävning av säv och hö i strandområdet, dvs. återställande av sandstranden.
  • Nya räddningsredskap.
  • Lagning av grillplatser.
  • Förnyande av trappor.
  • Lagning och målning av omklädningshytter och utedassbyggnader.
  • Förbättringar i strandområdets stig- och vägnät.

Arbeten som ännu kommer att utföras:

  • En ny anslagstavla.
  • Skogsarbeten.
  • Förbättringar i stigar och vägnätet.