Hoppa till innehåll

Sannäs skola och Ilolan koulu får sina tillfälliga lokaler vid årsskiftet

Tillfälliga lokaler för Sannäs skola och Ilolan koulu är beställda och skolorna får sina behövliga tillfälliga lokaler vid årsskiftet. Sannäs skola kommer att få en barackhelhet på cirka 800 kvadratmeter och Ilolan koulu en liten tillfällig lokal som ska ersätta de personallokaler som tas ur bruk.

Tillfälliga lokaler för Sannäs skola och Ilolan koulu är beställda och skolorna får sina behövliga tillfälliga lokaler vid årsskiftet. Sannäs skola kommer att få en barackhelhet på cirka 800 kvadratmeter och Ilolan koulu en liten tillfällig lokal som ska ersätta de personallokaler som tas ur bruk.

– På hälsoinspektörens uppmaning eftersträvade vi en snabb tidtabell så att de tillfälliga lokalerna skulle hittas senast före höstlovet. Tillfälliga lokaler i närheten av skolan ansågs ändå med tanke på helhetsläget vara den vettigaste lösningen även om andra alternativ kunde ha varit tillgängliga tidigare, berättar lokalitetsdirektör Mikko Silvast.

Tidtabellen gör att höstens skolarbete framskrider jämnare när flytten inte inträffar mitt i terminen.
 
– Också på grund av coronaläget har vi mer verksamhet ute och i Sannäs används de två sunda tillfälliga klassrummen hela tiden optimerat. PAH-mätresultaten ligger ändå inom tillåtna gränser men det är viktigt att arbetet med de tillfälliga lokalerna framskrider, säger Sannäs skolas rektor Jessica Gillberg.

– Vi har tagit på allvar hälsoinspektörens uppmaning att sluta använda lokalerna. De tillfälliga lokalerna ska fås på plats så snabbt som möjligt och även projektplanerna för de egentliga skollokalerna är nästan klara för beslutsfattandet, berättar Silvast.

Hälsoinspektören har uppmanat sluta användningen av skollokaler i Sannäs och Illby eftersom man inte har kunnat avlägsna kreosotlukten i skolans lokaler. Hälsoskyddsmyndigheten (miljöhälsovården i Borgå) bedömer ännu separat den ändrade tidtabellen samt hur den påverkar dem som använder lokalerna. Utifrån bedömningen kan det för skolan ställas ytterligare hälsobaserade krav på en trygg användning av lokalerna.

Stadsstyrelsen behandlar projektplanerna för Sannäs skola och Ilolan koulu i höst och i dagsläget ser det ut som om att skolornas nya egentliga lokaler kan tas i bruk senast vid årsskiftet 2021–2022.

Mera information:
lokalitetsdirektör Mikko Silvast
tfn 040 825 1570
mikko.silvast@porvoo.fi

projektchef Tony Lökfors
tfn 040 5449037 037
tony.lokfors@porvoo.fi