Hoppa till innehåll

Senior – vill du bli kamratrådgivare i Äppelbackens konditionssal?

Stadens äldreomsorg och idrottstjänster önskar att kamratrådgivning i konditionssalen från seniorer till seniorer ska få fotfäste också i Borgå. Just nu söker vi frivilliga som är pensionärer eller som ska gå i pension som kan verka som kamratrådgivare.

Stadens äldreomsorg och idrottstjänster önskar att kamratrådgivning i konditionssalen från seniorer till seniorer ska få fotfäste också i Borgå. Just nu söker vi frivilliga som är pensionärer eller som ska gå i pension som kan verka som kamratrådgivare.

Kamratrådgivaren hjälper och uppmuntrar andra att komma igång. Liknande modeller finns runtom i landet inom Äldreinstitutets Kraft till Åren-program.

 – Att bli en rådgivare förutsätter inte att man är djupt insatt i motionsfrågor, säger specialidrottsinstruktör Christian Bremer. Det räcker att man är motionsinriktad och har ett öppet och entusiastiskt sinne.

 – Målet är att få ett liknande fungerande koncept som inom digistöd för och av seniorer, preciserar Petra Bärlund-Hämäläinen, koordinerare av frivilligarbete. Jag har på nära håll sett hur fina mötanden och hur låg tröskeln att delta har varit på digisidan just tack vare de frivilliga kamratrådgivarnas insats. Det här hoppas vi få se även i konditionssalen. 

Den första infotillställningen för intresserade arrangeras fredag 31.1.2020 kl. 10–12 i Äppelbackens servicecenter. Efter tillställningen ordnas två fortbildningsdagar (14.2 och 28.2) för dem som anmäler sig.

Om du är intresserad av frivilligarbete i konditionssalen, kan du anmäla dig till tillställningen via Petra Bärlund-Hämäläinen.

Mera information:
Petra Bärlund-Hämäläinen, koordinerare av frivilligarbete
petra.barlund-hamalainen@porvoo.fi
tfn 0400 186 818

Christian Bremer, specialidrottsinstruktör
christian.bremer@porvoo.fi
tfn 0400 944 096