Hoppa till innehåll

Serviceboendena får coronatrygga mötesstugor

Borgå stads social- och hälsovårdssektor skaffar fyra tillfälliga mötesplatser i anslutning till äldreomsorgens enheter. De så kallade mötesstugorna är byggda av containers och ger en möjlighet för invånare och deras anhöriga att träffas tryggt och i skydd mot väder och vind.

Borgå stads social- och hälsovårdssektor skaffar fyra tillfälliga mötesplatser i anslutning till äldreomsorgens enheter. De så kallade mötesstugorna är byggda av containers och ger en möjlighet för invånare och deras anhöriga att träffas tryggt och i skydd mot väder och vind.

På grund av coronapandemin råder besöksförbud på serviceboendena sedan två månader tillbaka. Därför väntar man med glädje på möjligheten att träffas i mötesstugorna. Hittills har invånare och anhöriga hållit kontakt via telefon, videosamtal och meddelanden som har förmedlats via personalen. När vädret har varit fint har man kunnat träffats på terrasserna på ett tryggt avstånd.

I mötesstugan kan man tala öga mot öga trots att man skiljs åt av ett plexiglas.

 – Containern är en mycket trivsammare lösning än man skulle tro, berättar Kirsi Oksanen, tf. servicedirektör för omsorg och handikapptjänster. I mötesstugan kan man se sin närstående genom glaset och diskutera med hjälp av mikrofoner. Containern är delad i två utrymmen, båda med egen ingång. På båda sidorna finns en stol och ett bord. Inredningen är sparsam för att göra det lätt att hålla rent.

Besökscontainrarna installeras på Majbergets, Svalåkerns och Äppelbackens serviceboendens samt Johannahemmets gårdar under maj månad. Träffarna i mötesstugan ordnas via serviceboendets personal. Besökare får inte ha ens lindriga flunsasymptom.