Hoppa till innehåll

Servicehusen och hemvården följer coronaanvisningar

Under veckoslutet har det i nyheterna berättats att coronasmittor har förekommit också i några servicehus för äldre på olika håll i Finland.

Under veckoslutet har det i nyheterna berättats att coronasmittor har förekommit också i några servicehus för äldre på olika håll i Finland.

– Klienterna i servicehusen och hemvården hör till riskgruppen. Vi försöker på alla möjliga sätt se till att smittorna inte börjar sprida sig bland dem, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. 

– Personalen i servicehusen och hemvården har med anledning av corona fått en separat anvisning om hygien och skyddsutrustning. Vår läkare för smittsamma sjukdomar har godkänt anvisningen. Vi har också inskolat personalen på många sätt och vi övar regelbundet hur anvisningar ska följas.

Vi försöker förebygga smittor på många olika sätt. Ett besöksförbud infördes i servicehusen i Borgå för över tre veckor sedan, genast när coronaviruset började sprida sig. Vi försöker begränsa närkontakter både i servicehusen och i hemvården så, att samma vårdare besöker samma klienter om möjligt. Vårdarna arbetar inte om de är sjuka.  

– Det är mycket viktigt att sörja för en god handhygien, det här kan man inte poängtera för mycket, understryker Silvennoinen. Vi påminner också ständigt både personalen och våra klienter om att de ska tvätta händerna och använda handsprit. Vår personal undviker i så hög grad som möjligt att använda mobilapparater hos klienterna och arbetsredskapen desinficeras alltid efter användning.

Hemvårdspersonalen använder också skyddsmasker under hembesöken. Efter varje klientbesök byts masken till en ny. Personalen använder också andra masker, om klientens hälsotillstånd förutsätter det.