Hoppa till innehåll

Skärgårdsbidrag kan sökas i april

Sektorn för stadsutveckling i Borgå stad stöder utveckling och samhörighet i stadens skärgårdsområden genom att bevilja kommunala skärgårdsbidrag. Ansökningstiden är 1.4–28.4.2024.

Porvoon kaupungin tunnus.

Den elektroniska ansökan om bidrag ifylls i ePorvoo-tjänsten.

Det kommunala skärgårdsbidraget kan sökas både av privatpersoner, registrerade föreningar och olika arbetsgrupper.

År 2024 är det möjligt att ansöka om kommunalt skärgårdsbidrag för förbättring av skärgårdens bestående infrastruktur samt andra projekt som främjar boende, tillgänglighet och konkurrenskraft i skärgården samt gagnar så många användare som möjligt.

Sådana projekt kan vara till exempel:

  • Förbättring av trafikförbindelser mellan skärgården och fastlandet
  • Iståndsättning eller byggande av hamnar, bryggor och farleder
  • Införande av miljövänliga energilösningar i skärgården
  • Utveckling av naturobjekt och vandringsrutter som attraktionsfaktorer i skärgården
  • Byggnader och konstruktioner för gemensam användning i skärgården

Stadsutvecklingsnämnden uppdaterade principerna för fördelning av skärgårdsbidrag 19.3.2024. Före ansökan ska den sökande grundligt sätta sig in i principerna för bidragen.

Ansökningstiden för bidrag börjar 1.4. kl. 8.00 och upphör 28.4 kl. 15.00.