Hoppa till innehåll

Skolskjutsarna fungerar så gott som normalt från den 14.5

I Borgå ordnas skolskjutsarna från den 14 maj nästan på samma sätt som innan man övergick till distansundervisning.

I Borgå ordnas skolskjutsarna från den 14 maj nästan på samma sätt som innan man övergick till distansundervisning.

Den marknadsbaserade kollektivtrafiken i Borgå återgår nästan till normalläge beträffande de bussar som eleverna skoltid anlitar. Liksom tidigare beaktar skolorna bussarnas tidtabeller vid planeringen av sin verksamhet. Matkahuoltos tidtabellssidor (matkahuolto.fi) uppdateras ännu den här veckan. 

Staden har kommit överens om ordnandet av några turer med Kaj Forsblom. De här turerna kommer inte att synas på Matkahuoltos sidor:

  • Klockan 13.15 från Borgå mot Illby (inte ända till Lovisa).
  • Klockan 12.20, 13.05 och 14.00 från Borgå mot Saxby, Torasbacka och Karsby, ändhållplats i Monnby.
  • Klockan 12.40 och 13.30 från Monnby via Karsbyvägen och Saxbyvägen till Borgå. 

Dessutom körs Borgå Trafiks tur klockan 8.30 från Emsalö undantagsvis längs Tolkisvägen och inte förbi skolorna. Eftermiddagens bussar mot Emsalö körs enligt normal tidtabell och körrutt. Avgång från Emsalö klockan 7.10 trafikeras inte. 

Eleverna i Hindhår kan åka med Borgå Trafiks buss som avgår från Kullo klockan 8.05. Avgången klocka 8.45 uteblir. 

I Borgå har 25 procent av eleverna inom den grundläggande utbildningen rätt till skolskjuts. De flesta, cirka 90 procent, har rätt till kostnadsersättning för sina skolresor i form av Matkahuoltos resekort för skolelever. Tilläggsskjuts eller skjuts helt och hållet med beställningstrafik har cirka 500 elever. 

Noggrannare instruktioner om skolskjutsarna har skickats via Wilma.