Hoppa till innehåll

Småbarnspedagogiken övergår till det nya normala den 14 maj

Man har börjat lätta på de restriktioner som införts under undantagsförhållandena, vilket påverkar också småbarnspedagogiken från den 14 maj och alla daghem öppnas. Frånvaro kompenseras ändå i vårdavgifterna till slutet av maj.

Man har börjat lätta på de restriktioner som införts under undantagsförhållandena, vilket påverkar också småbarnspedagogiken från den 14 maj och alla daghem öppnas. Frånvaro kompenseras ändå i vårdavgifterna till slutet av maj.

Man rör sig med den egna gruppen, god hygien betonas

– Vi strävar efter att även i fortsättningen iaktta god hygien och minimera kontakterna i mån av möjlighet, men återgår till de normala gruppstorlekarna och personaldimensioneringen. Grupperna blandas inte varken inne eller ute, och dessutom delas grupperna in i smågrupper så mycket som möjligt. Endast helt friska och symptomfria barn får komma till småbarnspedagogiken, säger direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg. 

Frånvaro gottgörs i klientavgifterna hela maj

Borgå stads ledningsgrupp under undantagsförhållanden har beslutat att all frånvaro kompenseras i vårdavgifterna fram till 31.5.2020. Från 1.6.2020 återgår staden till de normala anvisningarna om klientavgifter.

– Föräldrarna har gjort ett stort arbete, då de har skött sina barn hemma vid sidan av sitt eget arbete. Nu kan barnen delta i småbarnspedagogik. Om någon ändå beslutar att hålla sitt barn hemma, eller har möjlighet till detta, gottgörs detta i klientavgifterna, säger Nyberg.

– En del av de anställda inom småbarnspedagogiken har utbildats till uppgifter inom social- och hälsovården. Dessa personer återvänder inte till sina vanliga uppgifter nu även om daghemsverksamheten utökas, så vi balanserar också med tillgången till personal. Vi följer med vårdtidsreserveringarna och kallar personal till arbete enligt behov. Bland bekanta vikarier och visstidsanställda finns personal som kan komma till daghemmen om det behövs.

Under undantagsförhållandena har utbetalningen av servicesedlar för privat daghemsvård fortsatt också om barnet varit frånvarande över 30 dagar. Utbetalningen avbryts inte heller enligt reglerna för servicesedlar i juni-juli. Utbetalningen avbryts igen enligt de normala reglerna från 1.8.2020, dvs. utbetalningen av servicesedeln avbryts om barnet är borta mer än 30 dagar i följd.

Förskoleundervisningen fortsätter – en del av grupperna i daghemmens lokaler

Också förskoleundervisning ordnas under tiden 14–29.5. Vårdnadshavarna får meddelande om barnets grupp finns i skolans eller daghemmets lokaler i maj. I juni övergår en del av förskolebarnen till småbarnspedagogik, och verksamheten ordnas i daghemmen.

– Det verkar som att det kommer mindre vårdreserveringar till daghemmen än normalt, och en del av de förskolegrupper som verkat i skolorna kan i maj vara i daghemmen, och då får skolorna mera utrymme för sin verksamhet, säger Nyberg.

Tjänsten med utomhusvistelse avslutas, avgiftsfria tjänster ordnas inte

Tjänsten med utomhusvistelse för barn som vårdas hemma avslutas 13.5. Avgiftsfria klubbar, familjekaféer eller parkverksamhet ordnas inte fram till 31.7.