Gå till innehåll

Småbarnspedagogikens klubbar och familjekaféer tar paus

Öppna tjänster inom småbarnspedagogiken (klubbar, familjekaféer och familjecaféernas uteverksamhet) stängs på grund av coronasituationen för tiden 7.12.2020–31.1.2021.

Corona COVID-19

Öppna tjänster inom småbarnspedagogiken (klubbar, familjekaféer och familjecaféernas uteverksamhet) stängs på grund av coronasituationen för tiden 7.12.2020–31.1.2021.

Fem klubbar tar paus: klubbarna vid Äppelgårdens daghem, Majbergets daghem, Ylä-Haikkoon päiväkoti, familjestugan Ilona och familjeplatsen Famili. Också uteverksamheten vid familjecaféerna Ilona och Famili tar paus. 

– Dessa tjänster tar paus så att vi kan försäkra att vi har tillräckligt med personal i daghemmen i denna coronasituation, då personalen inom småbarspedagogiken vid behov flyttas till t.ex. servicehus, berättar direktören för småbarnspedagogik Leila Nyberg. 

– De öppna tjänsterna är ett viktigt och välkommet stöd i vardagen för många. Vi följer med utvecklingen av coronasituationen och önskar att vi på vintern kan erbjuda tjänsterna igen, fortsätter Nyberg.