Hoppa till innehåll

Social- och hälsotjänsternas påminnelser per SMS fungerar inte – de tider som kunderna har bokat är i kraft normalt

Social- och hälsotjänsterna i Borgå tog under veckoslutet i bruk klient- och patientdatasystemet LifeCare. Problem återstår i överföringen av information mellan det nya systemet och SMS-tjänsten. Därför är SMS-tjänsten tills vidare ur bruk. Arbetet med att lösa problemet fortsätter på måndagen. Också den elektroniska tidsbokningen är tills vidare ur bruk.

Social- och hälsotjänsterna i Borgå tog under veckoslutet i bruk klient- och patientdatasystemet LifeCare. Problem återstår i överföringen av information mellan det nya systemet och SMS-tjänsten. Därför är SMS-tjänsten tills vidare ur bruk. Arbetet med att lösa problemet fortsätter på måndagen. Också den elektroniska tidsbokningen är tills vidare ur bruk.

De mottagningstider som kunderna har bokat är i kraft normalt även om kunden inte fått en påminnelse per SMS. Avbrottet i användningen av SMS gäller mottagningstider till mun- och tandvård, hälsostationen, fysioterapi, rehabilitering för barn, rådgivningar, skol- och studerandehälsovård, mentalvårds- och missbrukstjänster samt minnespolikliniken. SMS-problemet gäller inte Smidig tandklinik, vars kunder får en påminnelse med uppgift om den noggrannare mottagningstiden på normalt vis.

Det var flera oväntade utmaningar som uppträdde när det nya systemet togs i bruk. Avbrottet som började på fredagskvällen blev längre än vi hade räknad med. Det var först på lördagskvällen som personalen kunde börja använda det nya systemet. 

– De flesta problemen lyckades vi få bort under veckoslutet i samarbete med tjänsteleverantören och våra arbetspartner. Det som återstår under måndagen är att reparera felen i SMS-tjänsten och vissa andra funktioner, berättar systemexpert Päivi Nororaita. 

Ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet och inlärningen av nya arbetsprocesser tar en del av personalens arbetstid. Därför kan betjäningen till en början vara långsammare än normalt. Vi önskar att kunderna reserverar tillräckligt med tid för användningen av tjänsterna.

Mera information:
Chefläkare Kati Liukko
tfn. 040 489 1763
kati.liukko@porvoo.fi

Systemexpert Päivi Nororaita
tfn 040 676 1413
paivi.nororaita@porvoo.fi